Logo vierklank.nl
Ruim 140 gasten genoten van een goed diner.
Ruim 140 gasten genoten van een goed diner.
Kerst

Kerstdiner 2016

Ruim 400 ouderen in De Bilt zitten tijdens de feestdagen zonder bezoek en voelen zich eenzaam. Het gaat hier om de ouderen die de warmte en gezelligheid tijdens deze feestdagen van familie of vrienden niet hebben. Het komt voor dat zij met de feestdagen helemaal niemand zien en er dan voor kiezen om dan maar geen kerst te vieren. Zij hebben dat gemis niet alleen tijdens de feestdagen, maar het hele jaar door.

door Henk van de Bunt

Tijdens de feestdagen is het extra confronterend. Het Nationaal Ouderenfonds wil voor die ouderen iets betekenen door hen uit te nodigen voor een kerstdiner. Het Ouderenfonds wil door het organiseren van kerstdiners in samenwerking met Van der Valk faciliterend zijn in een moment van samen zijn. Ook stichting Mens De Bilt draagt hier haar steentje aan bij.

Maandag
Maandagavond 19 december was er een Kerstdiner voor alleenstaande ouderen, dat gehouden werd in Hotel restaurant Van der Valk. Zo'n 140 gasten waren aanwezig. Het programma bestond uit de openingswoord door de coördinator Wim Zaal en aansluitend een warm welkom door de gastheer Klaas van der Valk. Tussen de eetgangen door trad het koor 'de Snowballs' op en kon men onder muzikale begeleiding van Maas van Apeldoorn meezingen met bekende kerstliederen.

Verandering
De coördinator vertelde het kerstverhaal 'De verandering'. Het verhaal had als diepgang 'Sta niet boven je medemens, maar ga met hem samenwerken en ontdek de talenten en de bijzondere kwaliteiten in hem of haar'. Het was een bijzondere bijeenkomst en de ouderen hebben zich het eten goed laten smaken. Rond half negen ging iedereen weer huiswaarts. Deze avond was bijzonder omdat leden van de Rotary De Bilt - Bilthoven het eten serveerde en leden van de Lions 2000 de gasten vervoerden. Ook vrijwilligers van Mens De Bilt zorgden voor de nodige begeleiding van de ouderen.

Meer berichten