Logo vierklank.nl
Afsluiting van de restaurantcampagne met 40 ouderen in Settlers in Bilthoven. [foto Reyn Schuurman]
Afsluiting van de restaurantcampagne met 40 ouderen in Settlers in Bilthoven. [foto Reyn Schuurman]
Ouderen

EET met je hart strijdt tegen eenzaamheid onder ouderen

Maandag 19 december zat een aantal ouderen en vrijwilligers bij restaurant Settlers in Bilthoven achter een glaasje heel gezellig met elkaar te praten en te lachen, alsof ze elkaar al jaren kenden. Op het eerste gezicht leek het op een wekelijkse bijeenkomst van een ouderensociëteit. Bij nader inzien betrof het hier weer een bijeenkomst, die de stichting 'Eet met je hart' in De Bilt organiseerde.

door Henk van de Bunt

'Uit eten' staat voor genieten, plezier, samen zijn en geluk delen met elkaar en dit alles in een warme sociale context. Zou het nu niet mooi zijn als we een beetje van dit gevoel kunnen delen met ouderen die in eenzaamheid door het leven gaan? Dit is de gedachte van waaruit Stichting Eet met je hart te werk gaat. Na een succesvolle start in 2013 hebben inmiddels 13 gemeenten zich aan de stichting verbonden. Gemeente De Bilt hoort daar ook bij.

1 miljoen
Het project 'Eet met je hart' is in 2012 gestart door fotograaf Babs van Geel. Zij maakte een fotoserie over eenzaamheid van ouderen en werd getroffen door de omvang van deze problematiek. Veelal betreft het ouderen, die nog zelfstandig wonen, die rond moeten komen van niet meer dan AOW en daarnaast fysieke beperkingen hebben. Deze ouderen komen vrijwel de deur niet meer uit, maar zijn soms te trots om een beroep op derden te doen. Cijfers wijzen er op, dat in 2030 deze groep rond de 1 miljoen ouderen zal bevatten. Het initiatief van Babs van Geel is in 2014 beloond met de landelijke Passieprijs voor vrijwilligers van vijfduizend euro; dat heeft een behoorlijke stimulans aan het initiatief gegeven.

1 euro
De stichting werkt samen met lokale restaurants; in De Bilt met Restaurant Joos, De Witte Zwaan, Alexandros, Buiten, Amis, Zebs, Naast de Buren, van Miltenburg, PK, Vink, Bubbles & Blessings. Tijdens de jaarlijkse Restaurantcampagne, die loopt van 1 november tot half december, wordt aandacht voor eenzaamheid onder ouderen gevraagd. De aan de campagne deelnemende restaurants vragen gedurende deze 6 weken een vrijwillige bijdrage van 1 euro op de totaalrekening aan hun gasten. Iedere euro komt volledig ten goede aan het organiseren van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Lokaal voor lokaal!

Doelgroep
'Met je hart' zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen maar door sociale armoede niet meer goed van huis komen. Er wordt in iedere gemeente samengewerkt met o.a. huisartsen en ouderen-verpleegkundigen, waardoor men juist deze onzichtbare groep ouderen kan laten deelnemen in de samenleving. De gasten worden persoonlijk uitgenodigd en het team van Met je hart De Bilt neemt vervolgens contact met de oudere op om te overleggen over wensen en mogelijkheden. Iedere gemeente heeft eigen ambassadeurs en voor gemeente De Bilt is dit Astrid Kersseboom.

Netwerk
De rode draad van Met je hart is de waardevolle ontmoeting, het vergroten van het sociaal netwerk en de verbinding op buurtniveau. Ouderen uit dezelfde wijk of postcodegebied worden tijdens onze activiteiten met elkaar verbonden, zodat duurzaam contact kan ontstaan. Voor de gemeente De Bilt wordt Stichting Met je hart gecoördineerd door Mijntje Bos, Constance Waardijk, Carry Koenen en Judith Poppeliers. Inmiddels kan er door hen een beroep worden gedaan op een aantal vaste vrijwilligers. Door het succes is men op zoek naar nog meer vrijwilligers. Wie wat wil betekenen voor de eenzame ouderen in De Bilt kan zich melden via judith@metjehart.nl. Zie www.metjehart.nl

Meer berichten