Masterclassdocent Gert Landman speelt in de film de rol van Bisschop Godebald. [foto Henk van de Bunt]
Masterclassdocent Gert Landman speelt in de film de rol van Bisschop Godebald. [foto Henk van de Bunt]

Het ontstaan van de gemeente De Bilt

Algemeen Historie

2017 is een jubileumjaar voor de historische verenigingen in de gemeente De Bilt. De jubilarissen hebben alle middelbare scholen in de gemeente gevraagd om een historisch filmpje te maken. Lars Moolenaar uit klas 2A van het Groenhorst College kwam met het idee een filmpje te maken over het Bilts Hoogkruis in het van Boetzelaerpark. En zo kwam het dat Gert Landman, initiator van het Bilts Hoogkruis, naar de school voor een masterclass over dit Hoogkruis en daarmee ook over het ontstaan van de gemeente De Bilt.

Meer dan 900 jaar geleden was onze gemeente een onontgonnen, onbewoond en moerassig gebied. Wel werd er veel gevochten door bijvoorbeeld ridders. Op een goede dag kregen 2 ridders schoon genoeg van al dat moorden en besloten zij om zich te (gaan) bekeren in Ierland. In Ierland werden ze opgesloten in een donkere grot om tot inzicht te kunnen komen. In de stilte en donkerte ervan werden ze geconfronteerd met hun eigen slachtoffers in de vorm van demonen. De ridders wisten het zeker; ze waren omgeturnd tot vrome ridders en wilden alleen nog maar goed doen.

Godebald
Eenmaal terug in Nederland meldden ze zich bij bisschop Godebald van Utrecht. Het bisdom Utrecht was groot. Het besloeg het gehele Nederlandstalig gebied van Groningen tot en met Vlaanderen. Godebald wilde de vrome ridders ruimte geven en schonk hen een stuk land om een eigen klooster te stichten. Ondersteund door monniken gingen ze sloten graven om lange smalle stroken weiland droog te kunnen leggen om te bouwen en gewassen te verbouwen. Zo werd het mogelijk om in Oostbroek (wat ten Oosten van Utrecht lag) het klooster Oostbroek te stichten.

Contacten
Godebald had goede contacten met keizer Hendrik V (die in Utrecht had gestudeerd) en zijn vrouw keizerin Mathilde. Ze hoorden over de vrome ridders, die met succes een kloosterdorp hadden gesticht. Mathilde ging op bezoek en was onder de indruk van datgene wat de ridders en monniken hadden gepresteerd en gaf hen een extra stuk grond. Het gebied van Oostbroek werd uitgebreid met land tot aan Lage Vuursche, Maartensdijk en ook Westbroek (wat ten Westen van Oostbroek lag). Kortom het ontstaan van de gemeente de Bilt.

Filmclub
De leerlingen van de filmclub hebben het verhaal van Gert Landman in script gezet en verfilmd. Tijdens het filmen werd men materieel en technisch ondersteund door filmmaker Peter Kelder (programmamaker van o.a. Tegenlicht) en geregisseerd door Frank Steenbeek, producer bij Fox TV. Na de kerstvakantie gaat het edit-team onder leiding van opnieuw Peter Kelder van alle fragmenten een film maken, zodat op de Open Dagen met trots de eerste Groenhorst Film aan het publiek getoond kan worden. De Groenhorstcast bestond uit Lianne (1C), Mouad (2D), Anouk (3F), Eveline (2A), Suzanne (3F), Dennis (1C), Maud (2B), Melany (3F), Rulen (2A) , Ruben (1C), Kevin (1C), Sven (2A), Demy (2A), Lars (2A), Niels (1C), Julyano (2D) en Floris(2D).

De filmclub legt monnikenwerk vast. [foto Henk van de Bunt]
Inzet van levende have bij het maken van de film. [foto Henk van de Bunt]