Tijdelijke woningen houden politiek bezig

Algemeen Politiek

Niet alleen bewonersgroepen en individuele inwoners hebben moeite met de met een aantal zaken rond de bouw van de tijdelijke woningen. Ook politieke partijen doen daar graag hun zegje over.

De VVD De Bilt is van mening, dat het noodzakelijk is om de woningnood zo veel mogelijk te verhelpen en wijst ook op de plicht om statushouders een dak boven het hoofd te bieden.

De van overheidswege opgelegde taakstelling aan de gemeente De Bilt is 156 statushouders in 2016 te huisvesten en om 32 statushouders vóór de eerste helft 2017 te huisvesten. Zeker bij dit plan is het zaak voor draagvlak te zorgen door zorgvuldige communicatie met omwonenden, zoals in de gemeenteraadsvergadering in mei 2016 is afgesproken.

Kees Lelivelt (fractievoorzitter): 'Het College heeft een plan voorgelegd, waarbij is gekozen voor een 'voorhangprocedure', zonder vooroverleg en afstemming met de omwonenden. Ook zonder inspraak van de raad. Omwonenden ervaren de plaatsing van 50 tijdelijke woningen als een voldongen feit. Het voorgenomen plan heeft een enorme impact op de inwoners. Betrokkenen voelen zich niet gehoord en zijn ongerust, zoals bijvoorbeeld in Hollandsche Rading en Bilthoven. VVD De Bilt wil uitstel van de uitvoering van dit plan. Het College dient eerst zorg te dragen voor draagvlak door zorgvuldige communicatie met omwonenden'.

Peter Schlamilch (fractie Schlamilch) wil bij ordevoorstel in de aanstaande gemeenteraadsvergadering (22 december) de bespreking van de plannen voor de tijdelijke huisvesting van statushouders en spoedzoekers voor die vergadering agenderen. Schlamilch: 'Veel burgers zijn ongerust zijn over de plannen en willen een formeel inspraakmoment. Ook sommige raadsleden hebben behoefte over dit onderwerp op een formele wijze van gedachten te wisselen. Daarom stel ik voor de brieven over die plannen op de agenda te zetten voor de aanstaande vergadering, of, indien dat niet haalbaar is, op die van de eerstvolgende raadsvergadering. Daarbij dient rekening te worden gehouden met evt. opgekomen publiek, zodat dat niet te lang hoeft te wachten op behandeling'.