Thijs Pons toont één van zijn gedraaide werken.
Thijs Pons toont één van zijn gedraaide werken.

Kunst uit eigen provincie in teamverband

Algemeen Kunst & Cultuur

door Walter Eijnhoven

Van woensdag 21 december 2016 tot en met donderdag 5 januari 2017 kunnen bezoekers van de KUEP- Kunst Uit Eigen Provincie- in het WVT-gebouw aan de Talinglaan in Bilthoven weer genieten van diverse kunstvormen. Niet alleen kunstenaars uit gemeente De Bilt zullen hier exposeren, maar ook werken van kunstenaars uit de gehele provincie Utrecht zijn dan te bewonderen.

Al meer dan 40 jaar stoppen de reguliere WVT-activiteiten een paar weken om tijdens de feestdagen ruimte te maken voor kunst. Het gebouw aan de Talinglaan wordt voor die gelegenheid getransformeerd naar een expositieruimte. Gert-Jan Poppink van het WVT vertelt: 'Ieder jaar organiseert het WVT een expositie voor kunstenaars uit de omgeving. In 1973 werd voor het eerst de tentoonstelling 'Kunst Uit Eigen Woonplaats' gehouden. Lokale kunstenaars hadden bij het toenmalige bestuur van WVT aangeklopt om op één of andere manier meer aandacht voor hun activiteiten en werk te krijgen'. Dat is gelukt en het idee ontstond om rond de feestdagen een expositie te houden voor kunstenaars uit de eigen woonplaats. Vanaf 1992 konden kunstenaars uit de hele provincie Utrecht meedoen met deze jaarlijkse expositie en werd ook de naam aangepast, namelijk Kunst Uit Eigen Provincie (KUEP).

Laagdrempelig
Poppink: 'Eigenlijk is dit best een unieke activiteit voor een buurthuis. Iedere week komen veel mensen bij ons over de vloer en door onze laagdrempeligheid hopen wij nu ook weer op veel bezoekers uit de hele provincie. Natuurlijk komen ook veel leken voor het eerst een kijkje nemen bij ons en komen zij voor het eerst in aanraking met kunst. Vaak zie je dat zij dan het jaar erop terugkomen, gewoon omdat kunst hen zo bevallen is. Natuurlijk hebben wij ook een grote, vaste groep die ieder jaar terugkomt'. Zaterdag 17 december en zondag 18 december werd de hele expositieruimte ingericht in het WVT. Behalve de 'hoofdzaal', zijn ook beide andere zalen bestemd voor de kunstenaars. Poppink: 'Iedere exposant krijgt 4 meter in de lengte tot zijn of haar beschikking. Hiermee mogen zij doen wat zij willen. Als zij slechts één schilderij willen ophangen is prima, maar natuurlijk zijn zij ook vrij om de hele muur vol te hangen'.

Kunstenaars
Poppink: 'Wij doen er alles aan om beginnende exposanten binnen te halen. Zij krijgen bij ons alle kans zich aan het publiek voor te stellen en zo bekendheid te krijgen binnen kunstenaarskringen en het publiek'. Indien meer aspirant-exposanten zich melden dan er, gezien de ruimte, geplaatst kunnen worden, wordt door de vereniging de wijze van selectie bepaald. Poppink: 'Van de deelnemers vragen wij wel een bijdrage, ter dekking van de gemaakte kosten. En wij vragen hen zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de expositieperiode. Meestal gaat dat laatste wel goed hoor. Juist door die aangename sfeer tijdens de expositie tussen bezoekers en exposanten, of exposanten onderling, wordt graag aan die verwachting voldaan'.

De Lekstroomdraaiers
Dit jaar heeft het WVT twee grote groepen als mooie toevoeging aan de expositie, namelijk De Lekstroomdraaiers en het Bilts Beeldhouwers Kollectief. Diverse leden van de Lekstroomdraaiers staan continu op de expositie. Zo ook Thijs Pons uit Groenekan: 'Wij zijn een afdeling van Radius, een grote landelijke vereniging van houtdraaiers, opgericht in 1994 en inmiddels met meer dan 700 leden. Een aantal leden beoefent het houtdraaien beroepsmatig, maar de meeste leden zijn amateurs. Op bijeenkomsten van onze vereniging bespreken wij onze werkstukken, waarbij zaken als gebruikte materialen, technieken, afwerking en vormgeving ter sprake komen. Ook demonstreren wij technnieken en werkwijzen. Op deze manier stimuleren wij elkaar en brengen ons werk op een hoger niveau. Via demonstraties op de draaibank hopen wij het grote publiek deelgenoot te maken van onze hobby'.

Bilts Beeldhouwers Kollektief
Het Bilt beeldhouwers Kollektief (BBK) uit Maartensdijk krijgt ook veel ruimte toebedeeld in het WVT. Marjolie Hetharia uit Maartensdijk: 'Al 7 jaar geef ik les aan een trouwe groep van 11 leden. Elke woensdagavond komt de groep bijeen bij VVSO WVT. Daar raspt, beitelt en schuurt iedere kunstenaar aan zijn of haar beeld. Want dat is wat er aan te pas komt om van een ruwe steen een echt beeld te maken. Ieder lid wordt uitgedaagd om een zo mooi mogelijk beeld te maken. De spekstenen uit Brazilië en Azië worden net zo lang bewerkt tot er een unieke vorm ontstaat. Hetharia: 'Natuurlijk laat ik de leden hun eigen gang gaan, maar ik probeer hen wel uit hun comfortzone te laten treden. Dit jaar heb ik hen uitgedaagd om een rond beeld te maken met een gat erin en een beeld van een hoofd'. In een aparte zaal wil de groep haar werken tonen aan de belangstellende bezoeker: van groot tot klein, van dierfiguur to groot abstract en van speksteen tot serpentijn.' Hetharia start met een overdagcursus op dinsdag van 11.00 uur tot 13.00 uur, in het WVT-gebouw. Totaal zijn vijf plekken beschikbaar. Bij voldoende deelname kan eventueel worden ingeschreven voor een vervolgcursus'.

Opening
De opening van Kunst Uit Eigen Provincie vindt plaats op woensdag 21 december, om 20.00 uur. De opening wordt verricht door waarnemend burgemeester van de gemeente De Bilt. Wilt u een werkstuk kopen, neem dan contact op met de dienstdoende medewerker. Op donderdag 5 januari kunt u op uw werk ophalen, tussen 16.00 uur en 17.00 uur en rechtstreeks aan de exposant betalen.

Marjolie Hetharia.
De mooiste kunstwerpen worden gemaakt van hout.  
In het weekeinde was men al volop bezig met de opbouw van de expositie.