Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Verbeek-Nijhof bouwen samen aan een bereikbare en leefbare regio Utrecht.
Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Verbeek-Nijhof bouwen samen aan een bereikbare en leefbare regio Utrecht.

Schultz stelt plan wegverbreding Ring Utrecht definitief vast

Algemeen Algemeen

Bij een bezoek aan de regio Utrecht heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) bekend gemaakt dat zij het Tracébesluit voor de aanpak van de A27/A12 Ring Utrecht heeft getekend.

Op het traject van ruim 20 kilometer komen extra rijstroken. Daarnaast krijgt de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd gescheiden rijbanen. In de plannen zitten verschillende maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Minister Schultz: 'De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van ons wegennet. Dit project is voor de regio en voor de economie van groot belang. We pakken vijf hardnekkige knelpunten uit de file-top 50 aan en we zorgen ervoor dat het verkeer veiliger kan doorstromen. Ook maken we werk van de leefomgeving met nieuwe en hogere geluidschermen, stiller asfalt en extra bos en komt er een groene verbinding tussen de stad en het landgoed Amelisweerd'.

Advies
Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van Utrecht heeft woensdag 14 december de minister het advies van de regio overhandigd over de invulling van het pakket extra maatregelen voor de inpassing van de wegen. Voor extra maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren is 15 miljoen euro beschikbaar. Gedeputeerde Verbeek-Nijhof: 'Met het pakket aan extra maatregelen zorgen we er voor dat voor 3000 woningen de geluidsbelasting omlaag gaat, bovenop wat wettelijk nodig is. We zorgen ervoor dat er op 15 locaties in Utrecht, De Bilt en Houten extra, hogere of langere geluidsschermen komen. Hiermee zorgen we er voor dat voor de mensen die hier wonen de geluidsoverlast vermindert.' Kijk voor meer informatie en een korte film over het project op www.rijkswaterstaat.nl/ringutrecht.