De nieuwe dominee hoopt velen te mogen ontmoeten in zijn kerk.
De nieuwe dominee hoopt velen te mogen ontmoeten in zijn kerk.

Nieuwe dominee voor Centrumkerk

Algemeen Kerkdiensten

door Walter Eijnhoven

Dominee Harold Oechies treedt binnenkort toe tot de Centrumkerk, aan de Julianalaan in Bilthoven. Samen met dominee Benedikte Bos zal hij de gemeenteleden steunen in goede en slechte tijden en hun voorganger zijn tijdens de diensten op zondag.

Half september maakte reeds een aantal belangstellenden kennis met hun nieuwe voorganger. Oechies: 'Dat klopt. Half september ben ik naar Bilthoven gegaan, om alvast met wat mensen kennis te maken. Dat was een drukbezochte avond in de Centrumkerk. Na deze gezellige meeting besloot ik de knoop door te hakken en het ambt als dominee te aanvaarden bij de Wijkgemeente Centrumkerk'. Maar wie is Harold Oechies nu eigenlijk? Hij gaat direct van start. Oechies: 'Ik ben in 1966 in Sneek geboren, in een warm nest. Mijn vader was leraar Engels en mijn moeder bestierde het huishouden, zoals dat zo mooi heet. Mijn hele schooltijd heb ik in Friesland doorgebracht en ik heb hier mooie herinneringen aan overgehouden. Al tijdens mijn vroege schooljaren kreeg ik interesse in hiëroglyfen en op mijn achttiende ben ik het huis uitgegaan, om aan de Rijksuniversiteit Leiden Egyptologie te gaan studeren'. Net als de meesten, had ook Oechies het niet breed als student en besloot hij een bijbaan te zoeken. Hij kwam terecht bij een begrafenisondernemer. Oechies vervolgt: 'Ik voelde dat ik hier direct op mijn plek zat. Er zíjn voor de nabestaanden. Hen bijstaan in hun leed en dit leed proberen te verzachten. Wat ik ook mooi vond aan het werk was de verzorging van de net overledenen, om te zorgen dat zij er mooi bij liggen'. Zijn interesse in de studie Egyptologie begon inmiddels flink te tanen en na twee jaar besloot Oechies verder te gaan met Theologie, ook in Leiden. Oechies: 'Ik had nu het idee dat alle stukjes in elkaar vielen. Ik wilde er zijn voor de medemens en wat is dan mooier dit te doen vanuit het ambt van dominee?

Zeeland
In 1996 studeerde Oechies af in theologie. Tijdens zijn studie leerde hij Rian de Hulster kennen, zijn huidige vrouw. Oechies: 'Rian studeerde klassieke talen, ook in Leiden. Na onze studie werd zij docente Grieks en Latijn op een school in Terneuzen en ik werd hulpdominee in Zeeuws-Vlaanderen. Op 13 februari 2000 deed ik intrede als predikant in twee Walcherse dorpjes'. Oechies had het erg naar zijn zin in Zeeland en op 26 april 2005 vond gezinsuitbreiding plaats. Zoon Jurre werd geboren.

Preek van de Leek
Na zes jaar predikantschap in Zeeland begon het echter weer te kriebelen en was hij klaar voor een nieuwe uitdaging. Na enig zoeken kwam het gezin terecht in Uithoorn. Oechies: 'Hier had ik het geweldig naar mijn zin, nieuwe mensen, nieuwe uitdagingen en tussentijds werd onze dochter Marit geboren. Naast mijn gewone werkzaamheden als predikant, zette ik ook de 'Preek van de Leek' op, met als doel een ander publiek te bereiken dan dat van de zondagochtend. In de Preek van de Leek vertelt een leek (gelovig of niet) over zijn of haar passie en verbindt dat met een Bijbelverhaal. Je hoeft immers geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In 2015 ben ik met een groep van vijf enthousiastelingen in Uithoorn aan de slag gegaan, met als resultaat driemaal een succesvolle Preek van de Leek'.

Toegankelijk
Voordat een kerkelijke gemeente kan starten met een Preek moet voldaan zijn aan drie voorwaarden: open en toegankelijk zijn voor de lokale samenleving, durf om iets nieuws te proberen zonder garantie op succes en een goede PR-campagne. Oechies: 'Gelukkig sloeg het idee aan binnen onze gemeente en vonden wij een voormalige biologiedocent, een teamleider van een praktijkschool en een actief lid van de plaatselijke roeivereniging bereid mee te doen. Om geïnteresseerden van buiten de kerk aan te trekken, hielden wij de drempel zo laag mogelijk. Daarom was het geen officiële kerkdienst. Wel bevatten de samenkomsten de meeste onderdelen van een reguliere kerkdienst: gebeden, liederen, bijbellezing, preek, collecten en zegen. Maar wel in een vrije vormgeving, die door de leek werd bepaald. Zo werd eens gekozen voor een boeddhistisch waterritueel als afscheid/ zegen en een fanatiek roeier sprak over in balans zijn (van de boot) tijdens het roeien en het in balans zijn tijdens het dagelijks leven'.

Toekomst
Eén van de toekomstplannen van Oechies is om ook binnen de wijkgemeente Centrumkerk een Preek van de Leek te introduceren, mits hier natuurlijk interesse in is. Oechies: 'Naast de Preek van de Leek heb ik nog veel meer plannen. Ik wil mij onder andere graag inzetten voor eenzame ouderen, voor de sociaal-zwakkeren onder ons en een samenwerking aangaan met mantelorganisaties. Maar eerst moet ik mij richten op de verhuizing naar Bilthoven. Op donderdag 29 en vrijdag 30 december ga ik over met mijn gezin en zondag 29 januari vindt de Verbintenisdienst plaats. Nog genoeg te doen dus'.