Harten Vrouw zoekt nieuwe leden

Algemeen Sport

Bridge club 'De Groene Daan' bestaat inmiddels 25 jaar. Dit is onlangs uitbundig gevierd; er is een erelid benoemd en tien leden (lid vanaf de oprichting) zijn in de bloemen gezet. De bridgeclub is ontstaan vanuit de Platte Lands Vrouwen (Vrouwen van Nu) maar is al jarenlang een zelfstandig 'clubje'. Vanaf heden gaat deze gezellige damesclub verder onder een nieuwe naam: 'Harten Vrouw'. Iedere woensdagochtend wordt er in de Groene Daan gespeeld en 'zeker niet met het mes op tafel'. Er is tijd voor koffie en een gezellig praatje. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met Lia Visser (tel. 0346 211858) en Jeltje van Dijk (tel. 0346 212092 of per mail jeltjevandijk@casema.nl):