Logo vierklank.nl
Geringe belangstelling bij informatieavond Natura 2000.
Geringe belangstelling bij informatieavond Natura 2000.
Natuur & Milieu

Natura 2000 niet populair

Dinsdagavond 13 december viel de belangstelling voor de informatieavond over Natura 2000 tegen. Op deze voorlichtingsbijeenkomst vielen de grootscheepse plannen, die plaatsvinden in het westen van Hollandsche Rading in te zien en werd er informatie over verstrekt.

door Rob Klaassen

Weilanden zijn en worden daar omgezet in 'nat-dras' gebieden. De afvoer van de afgegraven gronden geschiedt over de Kanaaldijk, Graaf Floris V-weg en de Tolakkerweg. Dit levert overlast op en geeft de nodige gevaarlijke situaties m.n. voor fietsers en wandelaars. Tijdens deze avond is daarover gesproken. Nagegaan wordt of delen van de afgegraven gronden hergebruikt kunnen worden bij de agrariërs in de directe omgeving. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om de afgegraven grond via de polder naar Maartensdijk af te voeren in plaats van via de openbare weg. Tevens is er op aangedrongen, dat - indien er toch nog grond via de openbare weg wordt afgevoerd -, dit in ieder geval niet te doen op tijden dat kinderen van en naar school fietsen. Het programmabureau Utrecht-west zal de komende tijd over deze suggesties een beslissing nemen.

Film Noorderpark.
Te weinig mensen weten, dat het gebied aan de westkant van Hollandsche Rading richting Westbroek (Het Noorderpark) een uniek natuurgebied is. Samen met de Wieden in Noordwest Overijssel, beschikt ons land over twee zeldzaam voorkomende laagveengebieden. Recent is daarover een korte film gemaakt; te zien via (Internet) op You Tube, film Natura 2000, Oostelijke Vechtplassen.

Meer berichten