Waterschap baggert watergang in Groenekan

Algemeen Natuur & Milieu

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden baggert vanaf woensdag 7 december de watergang aan de noordzijde van de Groenekanseweg in Groenekan. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

De aannemer is begonnen met het lokaliseren van de kabels en leidingen bij het water. Kabels en leidingen die niet op de juiste diepte liggen, kunnen beschadigd raken door de baggerwerkzaamheden. De bagger wordt met een kraan vanaf de weg uit de watergang geschept en in vloeistofdichte wagens geschept. De bagger wordt afgevoerd naar de Hooge Kampse Plas bij Groenekan.

Verkeersmaatregelen
Het werk vindt plaats vanaf de weg, zodat het verkeer hier hinder van kan ondervinden. De weg is versmald bij de werkzaamheden. Daarom is er minder ruimte om te passeren en ontstaat er een korte wachttijd. De werkzaamheden worden aangeven met verkeersborden en er is een verkeersregelaar aanwezig.

Waarom baggeren
Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd bagger. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door deze bagger wordt de sloot steeds ondieper. Bij warm weer bevat de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het waterleven.Een ondiepe sloot kan ook minder water afvoeren. Dit kan bij heftige regenval leiden tot wateroverlast. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.