Logo vierklank.nl
De rechter heeft op 1 november de gemeente teruggefloten om de verleende omgevingsvergunning aan Ranzijn.
De rechter heeft op 1 november de gemeente teruggefloten om de verleende omgevingsvergunning aan Ranzijn.
Politiek

Vragen uit de raad van 24 november

Han IJssennagger (Bilts Belang) stelt vragen over een gerechtelijke uitspraak. 'De rechtbank Midden-Nederland heeft bij uitspraak op 1 november 2016 geconcludeerd dat de verleende omgevingsvergunning aan Ranzijn Tuin en Dier niet in stand kan blijven. De rechtbank heeft besloten die in te trekken. Er zal opnieuw moeten worden besloten over een aan Ranzijn verleende ontheffingsvergunning van 9 augustus 2014.' Mede namens de SGP vraagt IJssennagger of het college van plan is in beroep te gaan tegen de uitspraak en of het college handhavend gaat optreden tegen de illegale activiteiten van Ranzijn. Hij vraagt verder of het college inmiddels een nieuwe aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft ontvangen en hoe het die gaat behandelen.

door Guus Geebel

Wethouder Hans Mieras antwoordt dat het college zich beraadt om al dan niet in beroep te gaan. 'De rechter heeft ons opgedragen de procedure opnieuw te doen. Met de opdracht van de rechter om de aanvraag opnieuw in behandeling te nemen is er per definitie nog zicht op legalisatie en zolang dat er is kan niet handhavend worden opgetreden. Er is nog geen nieuwe aanvraag ontvangen. De rechter heeft gezegd dat je het inhoudelijk oprekken van het bestemmingsplan en de fysieke uitbreiding van het pand als één moet geheel zien.'

Antennemast
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt vragen over metingen die verricht zijn bij sportveldjes in De Leijen. Hij wil weten of die gedaan zijn voor het plaatsen van een antennemast en of daarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Ook wil hij weten of is nagedacht over alternatieven in de Ridderoordse Bossen waar al een mast staat. Hij vraagt de portefeuillehouder of hij bereid is met de initiatiefnemer daarover te overleggen.

'Er is inderdaad op 14 september een aanvraag door ons ontvangen', antwoordt wethouder Mieras. 'We mogen die alleen afwijzen op wettelijke gronden. Ik ben wel bereid met de initiatiefnemer in gesprek te gaan. Ook  de mensen in De Leijen hebben belang bij een goede dekkingsgraad. Formeel zijn onze mogelijkheden beperkt.'

Kostendelersnorm
Menno Boer (SP) stelt een aantal vragen over ongewenste effecten van de kostendelersnorm. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen stelt voor in december bij de behandeling van het armoedebeleid in de raad dit onderwerp mee te nemen. Hij zegt dat meer maatwerk mogelijk is. 'Als er rekenfouten zijn gemaakt zoals in Amsterdam dan moet dat ook hier worden onderzocht.'

Meer berichten