Logo vierklank.nl
De kruising Dr. Letteplein - Groenekanseweg behoort tot de top vijf van de gevaarlijkste verkeerssituaties in de gemeente.
De kruising Dr. Letteplein - Groenekanseweg behoort tot de top vijf van de gevaarlijkste verkeerssituaties in de gemeente.
Algemeen

Forza wil snelheidsremmers

De reconstructie van het Dr. Letteplein in De Bilt - hoek Hessenweg en Groenekanseweg - staat op het punt van beginnen. Volgens gemeenteraadslid Peter Schlamilch wordt binnenkort gereconstrueerd volgens de meest haalbare, maar niet de meest verkeersveilige oplossing. Hij bepleit o.a. snelheidsremmers te gaan gebruiken.

door Henk van de Bunt

Schlamilch gaat bij zijn voorstel uit van het collegevoorstel van april 2016: 'Daar schreef het College al, dat de verkeersveiligheid op het Dr. Letteplein sterk te wensen over laat. De kruising behoort tot de vijf gevaarlijkste verkeerssituaties in onze gemeente. De situatie leidt in de praktijk tot frequente overtreding van de verkeersregels. Ook de veiligheid van het fietsverkeer vraagt om een verbeterde inrichting'

Daar staat ook dat de gemeente De Bilt klachten heeft ontvangen over te hoge rijsnelheden op het kruispunt (met name tijdens de rustige uren)' en dat de Groenekanseweg en de 1e Brandenburgerweg gecategoriseerd worden als gebiedsontsluitingswegen met een snelheidsregime van 50 km/h en veel overstekende fietsers kennen'.

Reductie
Schlamilch van de nieuwe partij Forza noemt vervolgens het rapport 'Veiligheidseffect van kruispuntplateaus' en citeert daaruit: 'Het effect van snelheid-reducerende voorzieningen op kruispunten met verkeerslichten is dat het aantal slachtofferongevallen met 40% à 50% vermindert' en 'daar staat ook dat de kans op dodelijk letsel van een voetganger bij aanrijding door een voertuig bij 30 km/h i.p.v. 50 km/h wel een factor 9 lager kan zijn'. 'De bedoeling was dat het Letteplein veiliger zou worden door een rotonde', zegt Peter Schlamilch. 'Helaas is daar niet voor gekozen. De huidige oplossing verbetert weinig voor fietsers en voetgangers: er komen niet eens snelheidsremmers. In de raadsvergadering heb ik al eerder gevraagd om extra veiligheid, maar de wethouder gaf aan daarvoor 'geen enkele aanleiding' te zien. Laten we niet de zelfde fout maken als op de Hessenweg', zegt Schlamilch: 'een drukke winkelstraat inrichten zonder drempels of andere snelheid-remmende maatregelen. Een bordje 30 is echt niet genoeg. We weten allemaal wat er is gebeurd. Ik kom in de komende raadsvergadering met een oproep aan het College om extra maatregelen om de kruising veiliger te maken. Ook roep ik burgers nog steeds op om gevaarlijke verkeerspunten te melden op info@forzadebilt.nl'

Meer berichten