Logo vierklank.nl
Kernbijeenkomst in de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan.
Kernbijeenkomst in de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan.
Politiek

Beter samenwerken aan bruisend Bilthoven Centrum

Woensdag 16 november was er een VVD De Bilt- kernbijeenkomst in de Bilthovense Boekhandel. De hoofdconclusie is dat er beter moet worden samengewerkt aan een bruisend Bilthoven Centrum.

Een pilot over de zondagsopenstelling van winkels (van 1 september 2016 tot 1 maart 2017) is gaande. Aansluitend beslist de gemeenteraad op basis van een evaluatie over het vervolg. In de gemeente De Bilt is een divers beeld te zien. De klanten moeten er aan wennen. De supermarkten zien beweging in de omzetontwikkeling en zijn niet ontevreden. Het is jammer dat de winkeliersverenigingen geen duidelijke rol hebben gepakt. Op de eerste zondag van de maand zijn nu ook de modezaken in Bilthoven geopend en in de Bilthovense Boekhandel is een activiteit. Naast supermarkten zijn andere zaken elke zondag open.

Wonen
Conclusie: 'Graag meer woningen, met extra parkeerplekken'. Meer bewoners in het centrum is goed voor de gezelligheid en sociale veiligheid. En er is ook vraag naar. Dan moet er ook parkeergelegenheid voor bewoners bij komen zodat het centrum niet verstopt raakt. Bewoners zijn blij met het Lichtruim, maar het is jammer dat de bibliotheek en muziekschool nu bij de Planetenbaan zijn gehuisvest. Goed voor de Planetenbaan, jammer voor het centrum. Concentratie is beter voor een bruisend centrum.

Verkeer
Er zijn meer parkeerplekken gekomen en er kan gratis worden geparkeerd. De keus voor zoveel mogelijk plekken is destijds gemaakt door de winkeliers. De gebruikers hebben wel moeite met de smalle en rechte vorm van de parkeerplek. Op de Julianalaan wordt soms teveel gebruik gemaakt van parkeerplekken door personeel en bewoners. Er zijn betere fietspaden, maar er wordt nu harder gereden. Het is soms erg oppassen voor voetgangers, automobilisten en fietsers; vooral op de Julianalaan. De tunnel heeft gezorgd voor veiligheid bij het station; daar is iedereen blij mee. Het is nu nog extra druk op de Soestdijkseweg door de afsluiting van de Leijenseweg, waarbij fiets- en autoverkeer goed op elkaar moet letten.

Veiligheid
Bewoners voelen zich wel veilig in Bilthoven Centrum en hoe meer activiteit, hoe beter. Meer woningen zijn welkom. Overlast van jongeren is er niet echt, maar er is ook niet veel voor ze te doen. Bilthoven is goed in scholen en sport voor jongeren, maar op uitgaansgebied kiest men voor Zeist of Utrecht.

Bilthoven Centrum
De identiteit van Bilthoven, met de sfeer van groene lanen, en de allure van een bijzonder dorpscentrum, moet leidend zijn bij de inrichting, de detailhandelsmix en de activiteiten van Bilthoven Centrum. Het Masterplan van Bilthoven Centrum heeft hiervoor een basis gelegd. De samenwerking van winkeliers, bewoners en politiek kan beter. Het ondernemersfonds is een aanwinst; hierdoor dragen alle ondernemers verplicht bij aan evenementen en feestverlichting. In samenwerking van de winkeliers en de eigenaar van de Kwinkelier is er een feestdagenprogramma voor zaterdag 17 en zondag 18 december.

De belangrijkste klanten voor Bilthoven Centrum zijn de eigen inwoners. De ambitie is om meer te betekenen voor klanten in de regio. De hoeveelheid winkels en horeca en de kwaliteit van het aanbod is daarvoor belangrijk. Bewoners willen dat het centrum leeft en dat verschillende activiteiten prettig samenkomen in wat voelt als hun eigen centrum.

De aandacht voor het aanbod en de ontwikkeling van Bilthoven Centrum is verdeeld over verschillende werkgroepen, verenigingen en websites. Er is weliswaar goede informatie beschikbaar, maar het overzicht ontbreekt bij veel bewoners. Behalve bij de Kwinkelier is er niet zoveel leegstand. Nieuwe winkels, nieuwe horeca en evenementen beïnvloeden het beeld positief. De marketing en branding van Bilthoven Centrum kan prominenter, met een duidelijke visie op het centrum en bundeling van informatie over projecten en aanbod van winkels, horeca, wonen en evenementen.       (Dick de Jong)


Ike Bekking stelt ruimte beschikbaar voor de bijeenkomst van de VV

Meer berichten