Logo vierklank.nl
Singer naaimachines beginnen aan een tweede leven in Ghana.
Singer naaimachines beginnen aan een tweede leven in Ghana.
Algemeen

Naaiklas van start in Ghana

De Stichting Ghana schoolsupport te Bilthoven heeft als missie om in de regio Sefwi Bekwai in Ghana de armoede te bestrijden. Dit doet zij door een bijdrage te leveren aan verbetering van de onderwijsvoorzieningen en gezondheidsomstandigheden van kinderen op scholen.

De stichting uit Bilthoven heeft na een jaar hard werken een naaiklas gerealiseerd in Ghana. Het idee ontstond eind 2015 om kansarme kinderen in Ghana een opleiding tot kledingmaker(-ster) gratis aan te bieden. Op 3 oktober jl. is de tweejarige naaiopleiding officieel van start gegaan.

Singers
Via Marktplaats en bekenden werden 21 oude (Singer-) handnaaimachines gratis opgehaald; machines, waar onze oma's nog herstelwerk op deden. John van Deemter namens de Stichting: 'Het transport naar Ghana was erg kostbaar en zo hebben we naar transporteurs gezocht die de naaimachines pro deo naar Ghana wilden verschepen. Na lang zoeken was een grote internationale transporteur in Rotterdam bereid de machines te laten verpakken en te verschepen. De machines hebben er ongeveer 4 maanden over gedaan om op de plek van bestemming te komen. Logistieke en douaneproblemen moesten overwonnen worden. Uiteindelijk kwamen ze eind mei dit jaar aan in ons dorpje Sefwi Bekwai'.

Renovatie
'Op de Corsaschool, waar we al eerder een toiletgebouw hadden neergezet, konden we gebruik maken van een klaslokaal, dat we volledig hebben gerenoveerd en voorzien van nieuwe tafels en stoelen. Veel tijd is gestoken in het vinden van een professionele naaidocent en via de lokale radio werden kinderen opgeroepen zich te melden bij de Queenmother van het dorp. Een lesprogramma werd ontwikkeld en nu is de eerste groep kinderen gestart. 18 studenten in de leeftijd van 15 tot 25 jaar leren voor het vak van kleermaker, een beroep waar nog veel behoefte aan is in Ghana. De Stichting Ghana schoolsupport wil zelfredzaamheid van jongeren in Sefwi Bekwai verbeteren. Na afronding van de opleiding kunnen de studenten een eigen bedrijfje starten of een baan vinden. Langs deze weg willen we Emmaus (Domstad) bedanken voor de financiële ondersteuning van dit project. Een filmpje over het naaiklasproject kan worden bezien op www.ghanaschoolsupport.nl. Informatie is te verkrijgen via: info@ghanaschoolsupport.org

Meer berichten