Dierenarts Marien Korthals Altes bij zijn kliniek.
Dierenarts Marien Korthals Altes bij zijn kliniek.

Rechter doet uitspraak over tuin- en dierencentrum

Algemeen Politiek

De Rechtbank Midden-Nederland deed op 1 november uitspraak in de zaak tussen Dierenkliniek De Bilt en Bewonersvereniging Het Kloosterpark in De Bilt, en het college van B en W van De Bilt over het bezwaar tegen de door B en W afgegeven verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Universiteitsweg 2 De Bilt. Als derde partij nam Accres Real Estate deel aan het geding. De rechtbank stelde de eisers in het gelijk. Er is een beroepsmogelijkheid van zes weken.

door Guus Geebel

In de raadsvergadering van 18 december 2014 stelde Tiny Middleton (Bilts Belang) vragen over een verzoek van Ranzijn Tuin en Dier om behalve een tuincentrum ook een dierenkliniek en een praktijk voor het trimmen van honden alsmede huisdierenbenodigdheden te vestigen. Wethouder Hans Mieras schatte toen in dat dit passend zou zijn in het huidige bestemmingsplan.

Bezwaar
Een bewonersvereniging en tien ondernemers verzetten zich tegen de aard en omvang van het winkelcomplex en vroeg de Vaste Commissie van Advies voor de bezwaarschriften gemeente De Bilt hierover te adviseren. Op 30 juni 2015 adviseerde de commissie om een aantal bezwaren gegrond te verklaren en het bestreden besluit te heroverwegen. De gemeenteraad stemde op 29 oktober 2015 in met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Over de gang van zaken diende Johan Slootweg (SGP) toen een motie van treurnis in, die werd verworpen. De rechtbank verklaart nu de bezwaren van de eisers gegrond en vernietigt het bestreden besluit. Er ligt namens degenen die bezwaar gemaakt hebben ook een verzoek om uiterlijk 23 november alle illegale activiteiten te stoppen. Han IJssennagger (Bilts Belang) zal wanneer dat dan niet gebeurd is daarover in de raadsvergadering van 24 november vragen stellen.

Reactie gemeente
Er spelen op dit moment twee procedures rondom Ranzijn: De uitgebreide procedure voor wijziging van gebruik van het tuincentrum om in een gedeelte een dierenkliniek en verkoop van dierenbenodigdheden te vestigen. Daarnaast loopt er een reguliere procedure voor de fysieke uitbreiding van het onderdeel 'tuin'. Voor het laatste is een omgevingsvergunning verleend en daar is bezwaar en beroep op gekomen. Er ligt nu een uitspraak van de rechtbank over de reguliere procedure voor uitbreiding van het onderdeel 'tuin'. In de uitspraak van de rechtbank staat dat de plannen 1 totaal vormen en dat daarmee niet de juiste procedure is gevolgd. De gemeente gaat zich nu beraden over de uitspraak, het verzoek om handhaving en gaat kijken wat de volgende stappen zijn.

!