Logo vierklank.nl
Op de Gregoriuslaan zijn 2 parkeervakken aangewezen als oplaadpunt.
Op de Gregoriuslaan zijn 2 parkeervakken aangewezen als oplaadpunt.
Algemeen

Nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto's

Gemeente De Bilt krijgt vier nieuwe locaties voor het opladen van elektrische auto's. Dat betekent 2 'gewone' parkeerplaatsen minder per locatie. Over het algemeen wordt de komst van de laadpalen positief gezien.

door Henk van de Bunt

Een oplaadpunt is gewenst in de nabijheid van bezitters van een elektrisch voertuig. In de Staatscourantbesluiten van 25 oktober worden daarvoor twee parkeerplaatsen aangewezen waar deze opgeladen kunnen worden. In het kader van 'Elektrisch Vervoer' in De Bilt wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Extra laadpunten kunnen ingericht worden als bijvoorbeeld de bezitters van het elektrische voertuig niet over parkeerruimte op eigen terrein beschikken en de parkeerdruk niet onevenredig aangetast wordt.

Belangen
Het College geeft aan dat de belangen van bewoners, bedrijven en hulpdiensten zijn meegewogen; dat wil zeggen dat gestreefd is de laadpaal zodanig te plaatsen dat mogelijke overlast wordt vermeden en de bereikbaarheid van de nooddiensten en de doorstroming gegarandeerd wordt.

Beheer
De gemeente maakt het mogelijk, dat de palen geplaatst worden, maar plaatst en beheert deze niet zelf. Met het gepubliceerde besluit is het nu mogelijk om de vakken te reserveren voor laden en daarbij een bord te plaatsen. De organisatie, die de palen gaat plaatsen kan nu vergunningen bij de gemeente en de netbeheerder aanvragen om de paal daadwerkelijk te mogen plaatsen en aan te sluiten op het elektranet. Pas wanneer die vergunningen verleend zijn, kan er een planning voor het plaatsen gemaakt worden. De locaties worden bepaald op basis van aanvragen van eigenaren en bestuurders van elektrische auto's.

Meer berichten