Logo vierklank.nl
Joanne Penning, directeur van Samen voor De Bilt.
Joanne Penning, directeur van Samen voor De Bilt.
Algemeen

Maatschappelijk aan tafel in de Biltsche Hoek

Samen voor De Bilt en Mens De Bilt organiseren op donderdag 17 november een diner met als doel bedrijven en maatschappelijke organisaties in De Bilt met elkaar te verbinden. 'We stimuleren contact tussen die twee verschillende werelden', aldus Joanne Penning, directeur van Samen voor De Bilt.

door Guus Geebel

Samen voor De Bilt vormt het lokale netwerk op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Doel is het bevorderen van de onderlinge samenhang en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit keer gebeurt dat met een drie gangenmenu in restaurant De Biltsche Hoek van 16.30 tot 21.00 uur. 'Anders dan bij de Beursvloer die ieder anderhalf jaar plaatsvindt, kiezen we hiermee voor een rustiger manier.' Joanne Penning coördineert de organisatie en legt contacten met bedrijven en maatschappelijke organisaties. 'We werken op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen nauw samen met de gemeente De Bilt. De gemeente heeft de opdracht hiervan neergelegd bij Mens De Bilt. Judith Boezewinkel is daar de medewerkster.'

Diner
'Ik zocht naar een andere manier om bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen', vertelt Joanne Penning. 'Ik wilde het op een rustiger manier, met meer ruimte voor contact, om elkaar echt te leren kennen. Bij de Beursvloer is het zoveel en zo snel mogelijk, wat ook de kracht en energie daarvan is. Ik wilde op een andere manier hetzelfde doel bereiken. Er zijn bedrijven die niet weten wat ze precies willen doen voor de lokale samenleving en zich willen oriënteren. Wat speelt er bij vluchtelingenwerk, wat speelt er bij de voedselbank en wat kan ik daarvoor doen. Deze formule biedt daarvoor ruimte.' Samen voor Eindhoven organiseerde al eerder een maatschappelijk diner om een thema te bespreken, maar ook matches te maken tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. De enthousiaste reacties waren voor Samen voor De Bilt aanleiding dit ook hier te gaan doen. Samen voor De Bilt is onderdeel van de landelijke stichting Samen voor Betrokken Ondernemen.

Samen
De grootste bedrijven in De Bilt zijn van de partij bij het diner. RIVM, KNMI, Sweco, Bilthoven Biologicals, de gemeente De Bilt en de Bilthuysen. Ze komen allemaal en gebruiken het diner om te ontdekken wat er hier in de samenleving speelt en wat ze kunnen doen. 'We hebben zeven tafels ieder met een gespreksleider. In totaal komen er vijftig mensen waarvan de helft bedrijven en de helft maatschappelijke organisaties. De tafelschikking is zorgvuldig samengesteld en het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt. Joanne Penning vertelt hoe de organisatie tot stand is gekomen. 'De Biltsche Hoek stelde de ruimte en een tweegangen menu beschikbaar. Lfe uit Maartensdijk zorgt voor de wijnen en Fairtrade De Bilt voor sappen. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt verzorgt de toetjes. We krijgen veel gratis. Aan het eind is er een verrassing gemaakt door Reinaerde.' Het is een product geworden dat door en voor iedereen gemaakt is. Voor Joanne is het belangrijk dat het met elkaar gedaan is. 'We hebben in de voorbereiding heel veel bedrijven gebeld. Nieuwe bedrijven willen ook wel eens zien hoe dit gaat. We hebben iedereen die zich aangemeld heeft gevraagd wat ze te bieden hebben en wat ze vragen. Zo hebben we heel goed zicht op wie er komen en wat ze gaan doen. Alle concrete matchafspraken worden nauwkeurig bijgehouden.

Meer berichten