Logo vierklank.nl
Paul Meuwese en Baldine van den Bosch.
Paul Meuwese en Baldine van den Bosch.
Historie

Historische Verenigingen vieren lustrum

door Henk van de Bunt

In 1987 werd de Historische Vereniging Maartensdijk opgericht. Vijf jaar later aanschouwde in de toenmalige gemeente De Bilt de Historische Kring D' Oude School het levenslicht. Even rekenen leert dat de Maartensdijkse vereniging in 2017 haar zesde en de Biltse kring haar vijfde lustrum vieren. De besturen van de beide verenigingen treden in 2017 gezamenlijk naar buiten om de inwoners van de hele gemeente mee te laten genieten van hun beider verjaardagen.

Baldine van den Bosch secretaris van de HVM en Paul Meuwese, voorzitter van de Historische Kring D' Oude School vertellen enthousiast over de ideeën die zijn ontwikkeld om aandacht aan de lustra te besteden: Paul Meuwese: 'In maart van dit jaar kwamen voor het eerst vertegenwoordigers van beide historische verenigingen bijeen om ideeën te ontwikkelen. Eén van de eerste dingen die de jubileumcommissie noodzakelijk vond, was het vinden van een werktitel voor het hele project. Een titel die ook recht doet aan alle kernen binnen de gemeentegrenzen. Het werd 'Van zodde tot pleisterplaats'.

Zodden
Baldine van den Bosch: 'Aan de westkant van de gemeente vinden we een voor ons land uniek natuurgebied: de Westbroekse zodden, waar het Bert Bospad is te vinden. Een moerassig gebied, dat op de grens van zand en veen ligt. Aan de oostzijde ligt De Bilt. Al voor de Middeleeuwen waren aan de Steenweg, zoals de Dorpsstraat toen heette, pleisterplaatsen te vinden voor de reizigers vanuit het oosten die naar Utrecht gingen en niet meer voor dat de Utrechtse poorten sloten de stad konden bereiken'. De werktitel werd de vlag waaronder alle activiteiten in het jubileumjaar gaan plaatsvinden. Er komt een weblog www.vanzoddetotpleisterplaats.nl waarop straks alles te volgen is.

Genieten
De jubileumcommissie stelt zich ten doel activiteiten te ontwikkelen waar alle inwoners van deze gemeente van kunnen meegenieten. Er zitten toeristische elementen in en educatieve als ook historische. Meuwese: 'Er wordt gedacht aan de kinderen van de basisscholen. In contact en overleg met de basisscholen proberen we de leerlingen te interesseren voor hun eigen omgeving. In de verschillende kernen zijn interessante dingen te zien die met het verleden te maken hebben. Maar ook het enorme buitengebied is zeker niet zonder historie. Er worden wandel- en fietsroutes uitgezet waarbij zowel de wandelaar als de fietser van papier als via moderne communicatiemiddelen, denk aan apps, van informatie wordt voorzien'.

Hoogkruis
Baldine van den Bosch: 'Op het Groenhorstcollege in Maartensdijk heeft het project al een stille start gekregen. De Filmclub van de school gaat een geschiedenisfilmpje maken. Leerlingen kregen onlangs les van Gert Landman over het Hoogkruis in het Van Boetzelaerpark, informatie die nodig is voor het maken van een script voor de film. Zo als heel wat huizen en villa's met hun tuinen zich heden ten dage tonen aan de Biltse bevolking is mede te danken aan bijdragen van de boomkweker Copijn. Onderzocht wordt of een lezing interessant kan zijn. Zo zullen we ook contact zoeken met de familie Van Boetzelaer om te bezien of het landgoed Eyckenstein een rol kan spelen bij de activiteiten'.

Tentoonstelling
Het is de bedoeling dat gedurende het jaar in de verschillende kernen een tentoonstelling georganiseerd gaat worden met historisch materiaal en foto's van die kern. Die tentoonstellingen zullen op verschillende tijdstippen plaatsvinden zodat men in de gelegenheid is verspreid over het jaar alle exposities te bezoeken. Ook denkt de jubileumcommissie aan het laten maken van een verjaardagskalender met foto's uit alle kernen en andere hebbedingetjes als bv. een kwartetspel wat dan wel vanwege de zes kernen een sextetspel moet worden. Paul Meuwese: 'We hebben contacten met Regio TV De Bilt. Er is een plan om een tiendelige historische serie te maken, filmpjes van zo'n tien minuten'.

Melchior
In 2017 wordt ook het feit herdacht dat op '11 October 1917' op voorstel van het raadslid dokter Melchior de naam 'Station De Bildt' werd gewijzigd in 'Bilthoven'. Een andere werkgroep is onafhankelijk van de jubileumcommissie aan het werk aandacht aan deze honderdste verjaardag van de naam Bilthoven te besteden. Er komt o.a. een tentoonstelling. Ondanks de 'status aparte' past deze herdenking prima in het geheel van aandacht voor de historie van onze gemeente. Baldine van den Bosch tenslotte: 'Kortom een keur aan plannen en activiteiten. Er is nog veel werk aan de winkel. Er moet nog heel wat concrete vorm en inhoud gegeven worden aan de plannen. De jubileumcommissie kijkt met enthousiasme en veel positivisme uit naar 2017. Om alle plannen gerealiseerd te krijgen zijn financiën een noodzakelijk kwaad. De verenigingsbesturen hopen dan ook een beroep te kunnen doen op verschillende fondsen en de gemeente in de vorm van sponsoring en subsidie om hun plannen verwezenlijkt te krijgen'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>