Burgers denken mee over sociale huurwoningen

Algemeen Politiek

De lokale woningmarkt zit op slot. De wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels opgelopen tot 9 jaar en dat is niet zo gek. Deze collegeperiode wordt er geen enkele sociale huurwoning gebouwd. De woningmarkt lijkt ingewikkeld in elkaar te zitten, hoe help je die op gang? De crisis helpt niet mee om tot bouwen te komen, maar waarom lukt het in andere gemeentes dan wel om de woningmarkt in beweging te krijgen?

Samen met SSW en Woonspraak organiseerde de PvdA De Bilt op 5 oktober in WVT een avond om de beste ideeën op te halen bij de Biltse burgers. En die kwamen in groten getale. Na introducties door Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter van de PvdA, Ruud van Zwol, voorzitter van Woonspraak (de huurdersvereniging van SSW) en van Jessie Bekkers-van Rooij, directeur van SSW was het de beurt aan het publiek. Na de koffiepauze kreeg een ieder de gelegenheid om vragen op te stellen.

Concreet
En vele vragen kwamen langs. Het ging over concrete bouwprojecten zoals de Leijen-zuid en de aantrekkelijkheid van deze woningen voor ouderen (er is nu geen winkelruimte in de buurt). Het ging over de hoge grondprijzen die deze gemeente hanteert, waardoor goedkope huurwoningen niet gerealiseerd kunnen worden. Het ging over scheef wonen van ouderen, ouderen die nog in eengezinswoningen wonen, maar niet willen verhuizen naar kleinere woningen omdat de gemeente dat niet aantrekkelijk genoeg maakt. Ook ging het over de specifieke woonwensen van jongeren en ouderen en hoe hiermee om te gaan.

Concrete voorstellen
Na een levendige discussie concludeerde Krischan Hagedoorn: 'Er is niet maar één oplossing voor de problemen op onze woningmarkt, er zijn er gelukkig vele. Het is de kunst om gewoon te beginnen en samen te zorgen voor een warme marktplaats waar burgers, woningzoekenden, gemeente, woningbouw- en huurdersvereniging samenwerken. Hierdoor kunnen mensen makkelijker in een passende woning terecht komen en worden er eindelijk weer andere woningen gebouwd dan dure koophuizen."

Voorstellen
De PvdA presenteerde deze avond ook twee voorstellen, welke men bij de behandeling van de begroting in de raad in stemming wil brengen. Eén voorstel om de huur van mensen die van een grote naar een meer passende woning verhuizen enkele jaren te bevriezen om zo te zorgen voor doorstroming. En een voorstel om te onderzoeken of ook in de Bilt goedkope huurwoningen kunnen worden gebouwd. Deze woningen mogen inclusief elektriciteit niet meer dan 550 euro per maand kosten. Deze alternatieve manier van duurzaam bouwen is onlangs gestart in Almere en zou één van de oplossingen voor ons tekort aan betaalbare woningen kunnen zijn.     (Erik van Esterik)