Logo vierklank.nl
V.l.n.r. Jessie Bekkers en Madeleine Bakker tekenden vorige week het convenant.
V.l.n.r. Jessie Bekkers en Madeleine Bakker tekenden vorige week het convenant.
Zakelijk

Extra tijdelijke sociale huurwoningen in De Bilt

In de gemeente De Bilt komen volgend jaar extra tijdelijke sociale huurwoningen voor een mix van woningzoekenden. Woonstichting SSW en de gemeente gaan samen aan de slag om ongeveer 50 tijdelijke woningen te realiseren en tekenden deze week een convenant om de afspraken te bekrachtigen.

De druk op de sociale woningmarkt in de regio Utrecht is hoog. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente De Bilt voor regulier woningzoekenden is ruim 9 jaar. Bovendien heeft de gemeente De Bilt ook (net als iedere gemeente in Nederland) vanuit het Rijk de taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning - zogenaamde statushouders - te voorzien van een woning.

Tijdelijke sociale huurwoningen
Om de druk op de woningmarkt te verlichten gaat de gemeente samen met Woonstichting SSW tijdelijke sociale huurwoningen realiseren voor een mix van woningzoekenden: starters, statushouders en mensen met een urgentieverklaring. Jessie Bekkers - van Rooij, directeur-bestuurder van SSW: 'SSW is blij dat door praktische samenwerking tijdelijke sociale huurwoningen gerealiseerd gaan worden op gemeentelijke grond. Gezien de druk op de lokale woningmarkt is het van belang dat er op korte termijn woonruimte bij komt'.

Locaties
De tijdelijke woningen worden geplaatst op verschillende locaties in de gemeente en blijven maximaal 10 jaar staan. Het gaat om ongeveer 50 woningen. De woningen komen op gemeentelijke grond te staan. Het college van burgemeester en wethouders stelt in de loop van dit jaar de locaties vast. Aan de hand van beoordelingscriteria worden deze vooraf op (financiële) haalbaarheid getoetst, waarna de invulling van deze locaties met omwonenden wordt besproken.

Participatie en planning
Met de ondertekening van het convenant hebben de gemeente en SSW de afspraken bekrachtigd waarmee de tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen worden. Wethouder Madeleine Bakker-Smit: 'Nu kunnen we aan de slag met de financiële en ruimtelijke mogelijkheden. Ook gaan we zorgvuldig afstemmen met omwonenden. De woningen kunnen naar verwachting in de eerste helft van 2017 worden opgeleverd'.

Meer berichten