Logo vierklank.nl
Robin Winters, een van de initiatiefnemers,  samen met een van de inwoners hard aan het werk met het invullen van formulieren
Robin Winters, een van de initiatiefnemers,  samen met een van de inwoners hard aan het werk met het invullen van formulieren
Zorg & Welzijn

Buurtinitiatief Essenkamp werkt samen met Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Bijna een jaar geleden ging het buurtinitiatief 'Essenkamp helpt' in samenwerking met Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en ook Woonstichting SSW, Gemeente De Bilt en de COA van start. Met 16 buurtgenoten werd in deze straat woonruimte (het Essenhuis) gecreëerd voor 20 statushouders in De Bilt.

Sinds juli van dit jaar wonen er 18 mensen in het Essenhuis en binnenkort zullen de laatste twee hun intrek nemen. Naast huisvesting wordt ook ondersteuning verleend bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Een jaar geleden hebben de meeste bewoners van de Essenkamp ook voor het eerst echt kennis gemaakt met het werk van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Het Steunpunt werkt al vele jaren in De Bilt met ruim 70 vrijwilligers en coördinator Hanneke Eilers. Na verblijf in een, of meerdere AZC's , worden vluchtelingen met een verblijfstatus toegewezen aan een gemeente. In De Bilt is het Steunpunt de organisatie die deze mensen helpt door ze welkom te heten in het dorp, ze wegwijs te maken, te helpen met al het papierwerk, scholing en zorg. Vaak is de contactpersoon van het Steunpunt de enige persoon die ze kennen in hun nieuwe woonplaats. De hulp en begeleiding van nieuwe statushouders is hard nodig omdat de meeste mensen de Nederlandse taal nog niet spreken en geen idee hebben waar ze moeten zijn om allerlei dingen te regelen. Ook het helpen met uitleggen van brieven van instanties of die van de woningcorporatie, het helpen bij financiën en een luisterend oor zijn allemaal taken die vrijwilligers van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt op zich nemen. Het buurtinitiatief werkt nauw samen met het Steunpunt en er zijn duidelijke afspraken gemaakt wie welke taken oppakt. Zo blijft het werk overzichtelijk en kan een ieder zich inzetten om de bewoners van het Essenhuis zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen in De Bilt.

Meer berichten