Logo vierklank.nl
Zorg & Welzijn

Start campagne Een uit Duizenden

Op zaterdag 10 september ging de campagne 'Een Uit Duizenden' van Steunpunt Mantelzorg De Bilt van start op de Vrijetijdsbraderie van Marktdag De Bilt. Met ludieke acties werd op deze stralende dag op een bijzondere manier aandacht gevraagd voor mantelzorg.

Mantelzorgers konden o.a. op de foto, rode hartenlichtjes werden uitgedeeld en onder alle 'nieuwe' mantelzorgers worden binnenkort drie koffertjes met aandacht verloot.

Compliment
Marianne Houkamp van Steunpunt Mantelzorg De Bilt: 'Het weer zat ons natuurlijk helemaal mee. We waren op zoek naar mensen die voor inwoners van de gemeente De Bilt mantelzorg verlenen. Wie zijn deze mensen precies? Al snel bleek dat er veel meer mensen actief zijn als mantelzorger dan je denkt. We hebben heel veel gesprekken gevoerd met bijzondere mensen die uit liefde zorgen voor iemand die extra zorg nodig heeft. Hartverwarmende verhalen die we gaan uitwerken en als het even kan waarderen met het Mantelzorgcompliment van de gemeente De Bilt. We willen dat deze mantelzorgers ons Steunpunt weten te vinden in De Bilt voor advies, ondersteuning en waardering. Met de campagne Een uit Duizenden zijn we de komende tijd op zoek naar mantelzorgers. We nodigen iedereen uit om zichzelf of een ander snel aan te melden bij ons Steunpunt'.

Kijk voor meer informatie op www.eenuitduizenden.nl

Meer berichten