Logo vierklank.nl
Tijdens de jaarlijkse korpsavond werden weer vele diploma's en lintjes uitgereikt.
Tijdens de jaarlijkse korpsavond werden weer vele diploma's en lintjes uitgereikt.
Algemeen

De helden van de vrijwillige brandweer

door Walter Eijndhoven

Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de Biltse brandweer werden zaterdag 8 oktober weer vele vrijwiligers in het zonnetje gezet. Behaalde diploma's, jubilea en zelfs een Koninklijke Onderscheiding werden door wnd-burgemeester Bas Verkerk uitgereikt. Na het officiële gedeelte volgde nog een gezellige barbecue.

Akkie Stomphorst, één van de jubilarissen, opende de korpsavond. Trots was hij op de vele vrijwilligers bij de brandweer, met zoveel behaalde diploma's en de wil om gemeente De Bilt weer een stuk veiliger te maken. Daarna kreeg burgemeester Bas Verkerk het woord en haalde direct Frans van den Berg, brandweerman met meer dan 25 jaar trouwe dienst, naar voren. Verkerk: 'De brandweer staat binnen de maatschappij in hoog aanzien. Niet alleen zijn zij helden in deze tijd, maar zij onderscheiden zich ook door hun teamgeest en deskundigheid'. Door zijn hoge beschikbaarheid, dag en nacht, en zijn grote waarde voor de brandweer kreeg Frans van den Berg de Koninklijke Onderscheiding opgespeld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Diploma's
Na de Koninklijke Onderscheiding volgden de vele diploma's: Manschap A, Chauffeur, Bevelvoerder en Oefenleider, behaald door de vrijwilligers van het korps en de jubilea. Lex Tillart, afdelingshoofd Repressie bij de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) keek terug op een druk en bewogen jaar, onder andere wegens het 100-jarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer. Tillart: 'Ik stel voor om het volgend jaar even iets rustiger aan te doen'. Volgens Tillart stopt volgend jaar de postcommandant van Tienhoven. Wie weet wordt deze post volgend jaar bij De Bilt gevoegd. Als laatste haalde hij nog "Signaal Rood" aan. Tillart: 'Wij moeten als brandweer met elkaar naar de toekomst kijken. Daarom roep ik iedereen binnen de brandweer op om samen over onze toekomst te brainstormen, met vragen als: hoe gaan wij om met onze brandweerpost, beschikken wij over voldoende jeugdleden, blijft onze brandweerpost zelfstandig en hoe gaat de brandweer om met innovatie'.

Barbecue
Na het officiële gedeelte volgde de gezamenlijke barbecue. Iedereen feliciteerde Van den Berg met zijn onderscheiding. Hij vertelt: 'Afgelopen week kreeg ik een brief binnen, met daarin de vraag of ik aanwezig wilde zijn bij de barbecue, met familie. Toen begon ik al een vermoeden te krijgen. Maar toen ik de burgemeester én Lex Tillart ook nog zag, dacht ik dat het wel iets héél bijzonders moest zijn. Ik ben wel heel erg verguld met deze onderscheiding'. Daarna haalde Van den Berg vele anecdotes aan, die hij met zijn collega's, had meegemaakt, de afgelopen 27 jaar.

Meer berichten