Peter en Tibo met het schaalmodel op de beoogde locatie.
Peter en Tibo met het schaalmodel op de beoogde locatie.

Beraad over locatie voor 'Spelende kinderen met fiets'

Algemeen Politiek

door Henk van de Bunt

Bij de beantwoording van mondelinge vragen in de gemeenteraadsvergadering in februari is door het College toegezegd om opnieuw te overleggen met de omwonenden over een (andere) plek voor het beeld 'Spelende kinderen met fiets' van Jits Bakker. Het beeld was voorheen gesitueerd bij de voormalige Van Everdingenschool aan de Boslaan te Bilthoven.

In de vergadering op juni 2016 van de commissie voor Burger en Bestuur meldde het College, dat de omwonenden in meerderheid begrip hebben getoond voor de wens om het beeld een plek te geven waar het meer tot zijn recht komt. Het gemeentebestuur is nu in overleg met de erven van de kunstenaar over plaatsing van het beeld op een andere locatie in het centrum van Bilthoven en verwacht dat dit overleg in november a.s. zal zijn afgerond.

Fietsspel
In de Raadscommissievergadering van juni werd een brief van de voorzitter van Stichting Jits Bakker Collectie inzake 'Toekomstige locatie beeld 'Fietsspel' besproken. Wethouder Hans Mieras vertelde toen contact te hebben opgenomen met de erfgenamen, waar het gaat om het beheer van de beelden. Beter De Bilt opperde om het bedoelde beeld bij het station te plaatsen en de buurt een ander beeld terug te geven. Peter Schlamilch (Beter De Bilt): 'Om de impasse te doorbreken heeft Beter De Bilt dit onderwerp meerdere keren geagendeerd. Wij noemden de mogelijkheid het beeld van Jits Bakker op een prominente plek aan de noordzijde van het station te plaatsen. Dat is een schitterende plek, met veel verkeer én sociale controle'. Tibo van de Zand (Stichting) bevestigt dit: 'Voor zover bekend is het station nog steeds de gewenste locatie, maar de beoogde plek is eigendom van NS / ProRail. Ik heb binnenkort overleg met ‎de beleidsmedewerker cultuur van de Gemeente De Bilt Ernest Schuler hoe we dit verder gaan oppakken. Ik hoop wel, dat er spoedig een besluit genomen kan worden'.