Vogelaars massaal naar buiten om vogeltrek te zien
Logo vierklank.nl
Anton Schortinghuis was met collegae zaterdag vanaf een halfuur voor zonsopgang al druk aan het tellen. [foto Reyn Schuurman]
Anton Schortinghuis was met collegae zaterdag vanaf een halfuur voor zonsopgang al druk aan het tellen. [foto Reyn Schuurman]
Natuur & Milieu

Vogelaars massaal naar buiten om vogeltrek te zien

Heel Europa telt vogels op zaterdag 1 oktober
 

door Henk van de Bunt

Tienduizenden vogelaars over heel Europa trekken er zaterdag 1 oktober op uit om zoveel mogelijk vogels te zien en te tellen. Hun activiteiten maken deel uit van de Euro Birdwatch van BirdLife International. In Nederland doen die dag meer dan 150 vogelwerkgroepen en telgroepen mee, verspreid over ongeveer 150 locaties in ons land.

De vogeltrek komt aan het begin van de herfst echt op gang. Vanuit het noorden van Europa trekken vogels massaal door ons land, op zoek naar een goede plek om te overwinteren. Op alle plaatsen waar de vogeltrek goed te zien is, tellen vogelaars op 1 oktober a.s. de verschillende soorten en hun aantallen. Die dag komt je dus in heel Nederland vogelaars tegen, gewapend met verrekijker en telescoop.

Vogelaars
Vogelwacht Utrecht werd in 1958 opgericht. De vereniging telt circa 850 leden. Binnen de vereniging houdt men zich bezig met vogelstudie, vogelbescherming en met educatie. Leden zijn zowel beginnende als ervaren vogelaars. Maar er is ook een groep even enthousiaste mensen die daar qua niveau tussenin zit. Iedereen die in het wild levende vogels en hun leefomgeving belangrijk vindt, is welkom. Het werkterrein van de Vogelwacht Utrecht omvat de gehele provincie. Dat is een groot gebied en daarom zijn er zes afdelingen (waaronder De Bilt/Zeist), die op regionaal niveau activiteiten organiseert.

Tellen
Anton Schortinghuis is coördinator van de (Biltse) telgroep: 'In principe wordt er, gedurende de trek, iedere zaterdag vanaf een halfuur voor zonsopgang geteld. Er wordt in ieder geval tien kwartier lang geteld, maar doorgaans blijven we wat langer zitten. Daarnaast zijn er ook midweekse tellingen. De trektellers van de Jacobssteeg vormen een gezelschap van zo'n 30 personen. Het zijn veelal mensen uit de gemeente die het leuk vinden om de vogeltrek van dichtbij mee te maken. Natuurlijk kan dat ook vanaf een balkon maar een prachtige plek, zoals aan de Biltse Grift heeft veel charme. Meer dan 20 jaar zat deze groep op de renbaan in de Uithof; sedert drie jaar zijn we neergestreken aan de Jacobssteeg'.

Zonsopgang
'De trektellers beginnen vaak voor zonsopgang. Niet zelden lopen de reeën nog in het veld. Het gaat natuurlijk vooral om de vogels. Vogeltrek is in hoge mate onvoorspelbaar. De weersomstandigheden beïnvloeden de reislust van de vogels. Toch zijn er ook patronen te herkennen. In augustus vliegen de gele kwikstaarten. De graspiepers komen eind september, de vinken en koperwieken zijn oktoberpassanten; kleine en wilde zwanen vliegen in november. Extra motiverend zijn de krentjes die opduiken: een visarend, een zwarte ooievaar of een groep kraanvogels'. 

Succes
De Euro Birdwatch is elk jaar weer een groot succes. Tienduizenden vogelaars doen mee, verspreidt over minstens 36 Europese landen. Aan het einde van zaterdagmiddag 1 oktober verzamelt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl de gegevens uit Nederland. Vorig jaar telden de vogelaars gezamenlijk 316.313 vogels en werden er 190 soorten waargenomen. Tijdens voorgaande edities van dit evenement werden in Nederland al eens meer dan 660.000 vogels geteld. De aantallen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer.

Bruggetje
Ook VWG Utrecht/De Bilt doet dit jaar weer mee. Op de telpost Jacobssteeg wordt geteld van 7.30 tot 12.00 uur. Alleen bij extreem slecht weer gaat de telling niet door. Mensen die het leuk vinden iets van de vogeltrek mee te maken worden van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Wie op de fiets komt kan tegenover restaurant de Biltsche Hoek het pad inrijden. Wie met de auto komt, moet bij het kruispunt Utrechtseweg en Universiteitsweg de ventweg oprijden en de auto maar ergens in de berm achterlaten. Tegenover de Biltsche Hoek het pad in lopen / fietsen. Na 200 meter bereik je het bruggetje. De telpost

Meer berichten