Logo vierklank.nl
Het is hard werken in de winkel.
Het is hard werken in de winkel.
Algemeen

Emmaus Bilthoven organiseert grote najaarsmarkt

door Guus Geebel

Op zaterdag 17 september wordt in kringloopwinkel Emmaus Bilthoven van 13.00 tot 16.00 uur een omvangrijke najaarsmarkt gehouden. De opbrengst is dit keer bestemd voor de stichting Diya Dhara. 'Deze stichting verleent op Sri Lanka met lokale mensen hulp aan de allerarmsten', vertelt Gerard Versteegh. 'Samen inventariseren ze waar de meeste en welke hulp geboden moet worden.'

'Er is in de kleine plaatsen op Sri Lanka voor mensen die in 2004 slachtoffer werden van de tsunami nog steeds hulp nodig. Van de stichting Diya Dhara is ieder jaar iemand drie maanden aanwezig die met plaatselijke groepen contact heeft', vertelt Gerard Versteegh. 'Atie Praagman van de stichting krijgt geld van de opbrengst van de najaarsmarkt mee en gaat daar met lokale mensen bepalen waar het aan besteed wordt. De hulpverlening is heel direct en dat spreekt ons erg aan.' Gerard Versteegh geeft het voorbeeld van een blinde man die kaarsen wilde gaan maken. Vanuit de stichting werden materialen gekocht en het werd een succes.  De hele familie verkoopt nu kaarsen. Dat is heel zichtbare hulp.'

Abbé Pierre
Gerard Versteegh vervult in het bestuur van Emmaus Bilthoven de secretarisrol. Verder doet hij aan het promoten van de doelstelling van de organisatie. Hij is sinds 2005 bij Emmaus Bilthoven betrokken. Emmaus is een wereldwijde beweging die mensen die het meest lijden ondersteunt. De Emmausbeweging werd in 1949 opgericht door Abbé Pierre, een Franse priester die zich inzette voor armen en daklozen. Hij was van 1945 tot 1951 lid van het Franse parlement en investeerde zijn inkomen in de huisvesting van slachtoffers van de woningnood in Parijs. Bij de verkiezing van de Grootste Fransman ooit werd hij derde. Abbé Pierre overleed in 2007 op 94-jarige leeftijd in Parijs.

Tweede leven
'We hebben de stichting Diya Dhara in het verleden ook wel eens gesteund en kregen hele mooie reacties met foto's', vertelt Gerard Versteegh. 'Wij proberen ook ecologisch wat te betekenen. De spullen die mensen niet meer nodig hebben brengen ze hier en wij proberen er iets aan te verbeteren of alleen maar door te verkopen. Zo krijgen die spullen een tweede en soms een derde leven.' Gerard vertelt over een contact dat er is met mensen die zich inzetten voor de allerarmsten in Roemenië. 'Kleding die hier niet meer verkocht wordt omdat het niet meer in de mode is kunnen ze daar heel goed gebruiken. Voor de najaarsmarkt van 17 september hebben we bijzondere spullen apart gehouden. Er vindt verkoop plaats van bric à brac, sieraden, meubelen, huisraad, boeken en platen en tweedehands kleding.
 

Meer berichten