Logo vierklank.nl
Martin van Veelen en schooldirecteur Rob van Maanen (rechts).
Martin van Veelen en schooldirecteur Rob van Maanen (rechts).
Algemeen

Van Dijckschool krijgt weer glans

Twee weken nadat de Van Dijckschool feestelijk werd heropend vertellen schooldirecteur Rob van Maanen en directeur Mantin van Veelen van Stichting Delta welke ontwikkelingen de afgelopen periode rond de school hebben plaatsgevonden. In het gesprek klinkt veel optimisme door.

door Guus Geebel

Martin van Veelen schetst eerst de voorgeschiedenis. 'Een jaar of twaalf geleden heeft de gemeente de openbare scholen overgedragen aan een stichting die nu WereldKidz heet. We zagen dat het niet zo goed ging met die scholen in de gemeente. De Buys Ballotschool, Van Everdingenschool en de Jan Ligthartschool werden gesloten en we kregen steeds meer signalen dat het met de Van Dijckschool ook wel eens fout kon gaan. We hebben toen gesprekken gevoerd met WereldKidz, de gemeente De Bilt en intern als Delta met onze directeuren. Met elkaar hebben we een afweging gemaakt hoe we de Van Dijckschool zouden kunnen helpen om te blijven voortbestaan.'

Voorgeschiedenis
'Je kunt niet zomaar een openbare school opnemen in Delta. Wij zijn bijzonder onderwijs en hebben een ander bestuur en een andere juridische vorm', vertelt Martin van Veelen. 'We hebben nog geprobeerd om WereldKidz een andere reddingskans te geven, maar het vertrouwen van de ouders was op. Ze besloten hun kinderen aan te melden bij de Theresiaschool. Die had geen plaats en dan zouden 185 kinderen op de wachtlijst komen. Dat signaal was ook bij de gemeente binnengekomen en er moest iets gedaan worden. Gekozen werd om van de Van Dijckschool een dislocatie te maken. Een min of meer zelfstandige school, die Van Dijckschool blijft heten, maar met een administratieve binding met de Theresiaschool. Het is een bestaande constructie waarmee Delta in De Bilt al tweemaal ervaring heeft opgedaan.' Wanneer de Van Dijckschool weer ruim boven de 200 leerlingen komt en een goede prognose op langere termijn heeft, komt zelfstandigheid ook weer in zicht. Het zal dan geen openbare school worden, maar het ligt voor de hand er dan een algemene basisschool van te maken.

Identiteit
Stichting Delta heeft zich niet opgedrongen, maar het is de keuze van de ouders. 'Die hebben ons gevraagd de school te helpen. Toen voor de zomervakantie bleek dat de overstap gemaakt zou worden, zijn we met alle Deltadirecteuren in gesprek gegaan hoe we deze klus zouden kunnen klaren', aldus Rob van Maanen. 'Besloten werd dat ik de directietaak zou gaan doen. Ik gaf aan dat het mij alleen niet zou lukken, maar Martin en andere directeuren gaven aan te willen helpen. Een week of vier voor de zomervakantie zijn we gestart met zaken die nodig zijn om de school te starten. Een van de punten waar we nu voor staan is vormgeven aan de identiteit en welke visie de school gaat uitdragen.' Martin van Veelen: 'We willen eerst zorgen voor rust, reinheid en regelmaat. Dat kinderen en leerkrachten hier met plezier zijn en dat iedereen meedenkt over wat voor soort school we willen uitstralen.'

Leerkrachten
'De school werd onderdeel van een nieuwe stichting, dus was er geen personeel toen we startten. Iedereen kon solliciteren.' Vlak voor de zomervakantie hebben Rob van Maanen en Martin van Veelen gesprekken gevoerd met sollicitanten. 'Een aantal leerkrachten van de school is gebleven, maar hebben nu een andere werkgever. Het uiteindelijke resultaat is dat een kwart hier al werkte, een kwart is hier begonnen als invaller en werden aangenomen, een kwart komt van andere scholen van Stichting Delta en een kwart van komt van buiten. Er is op die manier een mooie mix ontstaan.'

Begin
Over de beginperiode vertelt Rob van Maanen: 'De eerste tijd moesten we zorgen dat het logistiek allemaal klopte. Een deel van de bestaande contracten hebben we overgenomen, maar er moesten ook nieuwe contracten afgesloten worden. Daar hebben we ons intensief mee beziggehouden. We hebben ons verder ingezet op teambuilding in brede zin. Met de leerkrachten zijn we druk bezig er een team van te maken. Omdat men elkaar niet als team kende geeft dit een nieuwe dimensie aan de school. Dat is anders dan wanneer je een draaiende school binnenkomt. Nu maak je een nieuwe start met elkaar. Het is een mooie start geworden en dat voelen ouders en de kinderen ook. Het is een positieve flow hoorde ik een van de ouders zeggen.'

Sfeer
Martin constateert nu al een heel andere sfeer dan toe hij hier voor het eerst kwam. 'We doen het met elkaar en gaan voor deze school', zegt Rob van Maanen. 'Ik denk dat de Van Dijckschool weer een heel normale school wordt met voldoende kinderen. We zijn nog steeds bezig met opruimen, het opnieuw indelen van het gebouw en we gaan enthousiast aan de gang het met opknappen van de ruimten. We gaan schilderwerk doen zodat we volgend jaar tijdens een feestweek in oktober als de school honderd jaar bestaat klaar zijn. Samen met de ouders zijn we al met de voorbereidingen begonnen.'

Meer berichten