Leerlingen van basisschool De Kievit krijgen tijdens het scholenproject in 2009 op landgoed Vollenhoven van Rienk Miedema te horen wat ze gaan doen.
Leerlingen van basisschool De Kievit krijgen tijdens het scholenproject in 2009 op landgoed Vollenhoven van Rienk Miedema te horen wat ze gaan doen.

Rienk Miedema geboren Fries met Bilts hart

Algemeen Sport

door Guus Geebel

De Biltse periode van Rienk Miedema begon in 1964 toen hij in dienst trad bij de Grontmij. Hij ging in De Bilt aan de Kerklaan op kamers wonen en wist heel snel in te burgeren. Vanaf het begin was hij betrokken bij tal van maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Voor De Vierklank aanleiding om eens met hem te gaan praten.

Rienk Miedema werd in 1942 in Franeker geboren waar hij ook opgroeide. De HBS deed hij in Harlingen. Na het behalen van zijn diploma moest hij meteen in militaire dienst. In Breda ging hij naar de kaderschool van de artillerie en kreeg een opleiding voor landmeter bij de terreinmeetdienst. 'Na de diensttijd kon ik als landmeetkundige in dienst komen bij de Grontmij, maar ik kreeg ook een aanbieding van Brinkmann en Niemeijer in Zutphen. Het bedrijf had het alleenrecht voor verkoop van Massey Ferguson tractoren. Ik zou een opleiding krijgen in Engeland, maar na een half jaar had ik het daar wel gezien. Mijn oudste broer werkte bij Shell in de toen opkomende automatisering. Hij adviseerde me bij een computerleverancier te solliciteren en daar een opleiding te volgen. In Den Haag kreeg ik bij NCR op het rekencentrum een opleiding voor programmeur. Ik zat daar op kamers maar eigenlijk wilde ik naar het midden van het land. De Grontmij begon toen met nieuwe computers waar mensen voor nodig waren. Ik solliciteerde en werd in 1964 als programmeur aangenomen. Ik ging op kamers in de Kerklaan in De Bilt en op het brommertje naar Utrecht om te eten.'

Sport
Rienk Miedema had altijd veel gevolleybald en wilde dat in De Bilt ook graag doen. 'Er waren in De Bilt toen twee volleybalclubs, Salvo en een onderdeel van gymnastiekvereniging Irene. Ik ging bij Salvo spelen. We hadden een leuk team en werden ook nog kampioen. Al gauw zat ik in het bestuur. Salvo was net als Irene een kleine club. We kenden elkaar goed en besloten te fuseren. Salvo ging op in Irene en toen konden we ons ook een betere trainer permitteren. In het jaar van de fusie werden we meteen kampioen. Ik kwam ook in het bestuur van Irene. In De Bilt bestond ook een volleybal bedrijfscompetitie en bij de Grontmij gingen we daar ook aan deelnemen. Ik ben daar nog trainer van geweest.' Nadat Rienk in 1966 was getrouwd en kinderen kreeg gingen hij en zijn vrouw tennissen bij Helios. De club speelde achter het zwembad samen met Toss. 'Vrij snel daarna vroegen ze me daar ook voor het bestuur en de technische commissie. De gemeente wilde Helios op Weltevreden hebben, maar we wilden een kleine vereniging blijven en dat kon daar niet. Ik heb toen meeonderhandeld zodat Helios naar de Kees Boekelaan kon.'

Feyenoord
'Inmiddels zat mijn zoon op voetbal bij FAK en zo begon mijn voetbalperiode. FAK speelde op een veld bij Inventum en kon naar Weltevreden. De tennisbanen die Helios niet wilde hebben konden we als FAK goed gebruiken. Coen de Groot vroeg mij in het bestuur van FAK en ik wilde wel meehelpen om FAK-tennis op te richten. Na drie jaar stopte ik daarmee, maar ik was nog wel betrokken bij het voetbal, want mijn zoon voetbalde bij FAK. In 1993 werd Feyenoord kampioen. Kees Niebeek stelde toen voor om te proberen Feyenoord hier naar toe te halen voor een oefenwedstrijd. Er werd een commissie samengesteld en voor 22.000 gulden kwam Feyenoord naar De Bilt. Er kwamen meer dan 4000 toeschouwers. Het geld wisten we door sponsoring bij elkaar te krijgen. Het leverde ook geld op voor de vereniging en dat kwam in die tijd heel goed uit.' Het was ook de tijd dat gesproken werd over een fusie tussen BVC, Bilthoven en FAK. 'We hebben in tien jaar tijd vijf keer fusiegesprekken gehad, maar het liep altijd mis. Rens Kersten, Co van Dijk en ik stelden toen voor Gerrit Bos, die aanvankelijk niet veel in een fusie zag, projectleider te maken en toen lukte het.' In 1997 werd de fusieclub FC De Bilt opgericht.

Maatschappelijke activiteiten
Naast sport was Rienk Miedema actief op de school van zijn kinderen. Hij kwam in schoolcommissie en zorgde ervoor dat er betere faciliteiten kwamen om de schoolkrant te maken. Ook was hij er jarenlang sinterklaas. Hij ondersteunde bijna tien jaar Jits Bakker met de Stichting Beeldentuin en helpt nu al vijftien jaar mee de zomerconcerten op Beerschoten te organiseren. Verder is hij bestuurslid van de Van Ewijckstichting. De stichting geeft subsidies aan sociaal maatschappelijke activiteiten in De Bilt en sponsort aan het eind van de jaarlijkse schoolsportdagen de Van Ewijckestafette, die Rienk mede organiseert. Rond de geboortedag van Sippo van Ewijck verzorgen Rienk Miedema en Ignace de Jong al zo'n tien jaar een ochtend met oud-Hollandse liedjes in verzorgingshuizen. Bewoners krijgen dan een attentie van de stichting. Verder was Miedema een aantal jaren actief bij het Platform Respectvol Samenleven en het scholenproject tijdens de Open Monumentendagen, waarvoor hij de jaarlijkse brochure maakte.

Met tijd omgaan
Naast dat alles had Rienk Miedema een drukke baan waarmee hij in 1996 stopte. 'Ik kan heel goed met tijd omgaan, dat betekent dat je niet alles kunt doen. Bij de voetbalclub en bij Helios bleef ik bijvoorbeeld nooit plakken want dan was je een hele avond kwijt. Dat was mijn kracht.' Want daarnaast had hij ook nog elf jaar een moestuin in Groenekan en heeft hij elf jaar op pinkstermaandag de Elfstedentocht gefietst. Hij vult verder met anderen jaarlijks bij WVT belastingformulieren in. Helemaal relaxen deed hij ook op zijn tijd. 'Want ik zat altijd zes weken op Vlieland met het gezin.'

Boeken
'Een andere hobby was ansichtkaarten verzamelen. Ik hield me graag bezig met de geschiedenis over mensen en buurten.' Rienk Miedema schreef drie boeken over Franeker. Samen met zijn broer schreef hij het boek het boekje: Een Rondje Franeker. 'Dat ging over de tijd van onze jeugd. Ik maakte voor Franeker ook een ansichtkaartenboek. Deze boekwerken stonden model voor het boek 'Een Rondje De Bilt en Bilthoven in oude prentbriefkaarten', dat Ellen Drees en ik samenstelden. Later heb ik over de vier Maartensdijkse dorpen nog  ansichtkaartenboeken gemaakt, waarbij ik van tal van verzamelaars kaarten mocht scannen'.  Het boek over het Jodendom was het laatste boek dat hij samen met Ellen Drees schreef. 'Dat gaat over een buurt waarover in Bilthoven Noord minachtend gesproken werd, maar waar de sociale cohesie heel hecht was. Er was een rijk verenigingsleven en de mensen bekommerden zich om elkaar.'

Rienk Miedema vond naast de vele maatschappelijke activiteiten ook nog tijd om te relaxen.
In juli 1993 vond een ontmoeting plaats met Feyenoord.
!