Logo vierklank.nl
Deze konijnen hebben het goed in hun ruime verblijven. Konijnenopvang Loesje beijvert zich voor dezelfde goede omstandigheden bij uitplaatsing van de konijnen.
Deze konijnen hebben het goed in hun ruime verblijven. Konijnenopvang Loesje beijvert zich voor dezelfde goede omstandigheden bij uitplaatsing van de konijnen.
Dieren

Konijnen zoeken thuis

door Kees Diepeveen

In de verblijven van Konijnenopvang Loesje in Groenekan zitten konijnen te wachten op hun nieuwe thuis. Maar het konijn gaat niet zomaar mee. Er worden eisen gesteld aan het konijnenverblijf en de verzorging. Daarin onderscheidt Konijnenopvang Loesje zich van dierenwinkels en fokkers.

Konijnenopvang Loesje wordt gerund door Marijn ten Haam. De naam Loesje is afkomstig van een konijn waarvoor zij zes jaar heeft gezorgd en aanleiding is geweest voor het starten van de opvang. Zij doet dit al vier jaar in haar eentje maar kan dit combineren met haar baan. De onderkomens voor de konijnen zijn geplaatst naast het bedrijfspand waar zij werkzaam is. Zo kan zij alle tijd die nodig is besteden aan haar konijnen.

Dierenleed
Marijn vertelt vol overgave waarom zij zich zo inspant voor het konijnenwelzijn. Zij somt moeiteloos een aantal feiten en misstanden op: 'konijnenleed is het grootste dierenleed onder huisdieren. Het konijn is het meest gedumpte dier. Er zijn veel misstanden in de konijnenwereld. Vaak is het kopen van een konijn een impulsaankoop waarbij mensen niet weten hoe met zo'n dier om te gaan. Konijnen zijn groepsdieren en worden heel kwetsbaar wanneer zij alleen zijn. Maar veelal worden konijnen alleen verkocht en niet per stel. De meeste konijnen houden er ook niet van om geaaid te worden. Maar juist daarom nemen mensen vaak een konijn, veelal voor de kinderen. Er zijn dus veel misvattingen over konijnen. Mensen weten er te weinig van'.

Meer opvang
Al dat konijnenleed heeft Marijn te Haam vier jaar geleden spontaan doen besluiten om zich te gaan inspannen voor de opvang van gedumpte, verwaarloosde en dakloze konijnen in Groenekan en omgeving. We proberen voor elk konijn een maatje te vinden en een liefdevol en permanent nieuw thuis. Naast het bedrijfspand in Groenekan waren al hokken aanwezig die door de vorige eigenaar waren gebouwd voor geiten en kippen. Deze konden worden omgebouwd tot konijnenverblijven. In deze verblijven hebben de konijnen alle ruimte om zich te bewegen en om te graven. In de loop van de tijd zijn er verblijven bijgebouwd. En dat is maar goed ook omdat er steeds meer vraag naar opvang komt.

Dierenarts
Konijnenopvang Loesje is een non-profit organisatie op vrijwillige basis en is volledig afhankelijk van donaties en giften. Gelukkig kan de konijnenopvang gebruik maken van een dierenarts in Bussum die zich haar situatie heeft aangetrokken en tegen gereduceerde tarieven de konijnen vaccineert en behandelt. Deze man is expert op het gebied van konijnen. Via hem komen er regelmatig konijnen naar de opvang. Los van deze geweldige hulp en de giften is het financieel een zware last om de opvang in stand te houden.

Konijnendate
Marijn zet de voorwaarden uiteen waaraan kopers moeten voldoen alvorens zij konijnen mee krijgen:' konijnen zijn kuddedieren. Daarom plaatsen we konijnen alleen per koppel uit, tenzij u al een konijn heeft waarvoor u een maatje zoekt. In dat geval komt u met uw konijn (en) naar de opvang en d.m.v. een zgn. konijnendate  kijken we of er een klik is tussen de konijnen. We trekken hier minimaal 24 uur voor uit. Daarna kan de koppeling thuis worden voorgezet'.

Adopteren
Konijnenopvang Loesje staat voor haar konijnen. Marijn vervolgt: 'Indien u een konijn wilt adopteren vragen wij u foto's van het verblijf te mailen met de afmetingen van het verblijf. Wij verwachten van de mensen dat zij over een ruim verblijf met ren en/of uitloop beschikken. De minimale afmeting voor het verblijf is vijf tot acht vierkante meter afhankelijk van de grootte van de konijnen. Het schuilhok moet voldoende ruimte bieden zodat de konijnen hier ook languit in kunnen liggen. Indien akkoord kunnen we een afspraak maken. Fokkers en dierenwinkels bekommeren zich hier niet om, daar gaat het om de verkoopcijfers'.

Afstandskonijn
Daarnaast neemt Konijnenopvang Loesje tegen vergoeding ook afstandskonijnen aan waarvoor zij op zoek gaan naar een nieuw liefdevol en blijvend thuis. Marijn: 'wij vragen hiervoor een Afstandsverklaring te tekenen en vragen € 20,- afstandsbijdrage voor de opname van het konijn. Voor een ongecastreerde ram of een ongevaccineerd konijn vragen we € 10,- extra bijdrage. De afstandsbijdrage is hard nodig: denk alleen al aan de verzorging- en dierenartskosten. Het bedrag dat we vragen is slechts een bijdrage, de werkelijke kosten zijn voor ons veel hoger'.

De bekendheid Van Konijnenopvang Loesje neemt toe. De website is uitermate helder en geeft alle informatie. Dit jaar zijn er al 25 konijnen ondergebracht bij nieuwe baasjes. Er zitten nog vele konijnen te wachten op een nieuw thuis. Er zijn ook uitbreidingsplannen waar financiering voor gezocht wordt. Konijnenopvang Loesje is telefonisch en via de email bereikbaar. Zie www.konijnenopvangloesje.nl

Meer berichten