Logo vierklank.nl
Wim van Oudheusden.
Wim van Oudheusden.
Algemeen

'Werk in je eigen wijk' helpt Biltse werkzoekenden

door Walter Eijndhoven

Niemand aan de zijlijn, iedereen verdient een plek op de arbeidsmarkt, diversiteit verrijkt een bedrijf, niet alleen diploma's, maar ook competenties tellen. Met deze filosofie timmert het bedrijf van Wim van Oudheusden, oprichter van 'Werk in je eigen wijk' flink aan de weg. De weg naar een nieuwe baan, voor iedereen die het thuiszitten beu is.

Zo'n tien jaar geleden stond hij ineens aan de kant, ontslagen. Van Oudheusden: 'Ja, dat was een aardige klap. Altijd gewerkt in de ICT en van de ene dag op de andere lig je eruit. En wat moet je dan? Nu ben ik niet de man om bij de pakken te gaan neerzitten. Ik wilde iets maatschappelijks doen, om mij weer nuttig te maken'. In datzelfde jaar ging hij direct weer aan de slag: werk zoeken voor vluchtelingen (statushouders) als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk, bij diverse UWV-kantoren in Amsterdam, Almere en Hilversum. Het werk bij UWV was iets te onpersoonlijk, dus besloot Van Oudheusden voor zichzelf te beginnen. Hij vertelt verder: 'Het UWV heeft minder persoonlijk contact met werkzoekenden. Dat is een gemiste kans voor hen. In 2013 startte ik daarom mijn eigen bedrijf om in deze leemte te voorzien, als sociaal ondernemer, zonder winstbejag, in Hilversum. Versa Welzijn, een organisatie die de zelfredzaamheid ondersteunt van groepen mensen, 'ontdekte' mij en vroeg mij of ik met hen in zee wilde gaan, op één voorwaarde: dat ik niet alleen statushouders aan een baan help. Natuurlijk heb ik daar direct 'ja' tegen gezegd'.

4S2P
De eerste maanden ging Van Oudheusden flink aan het werk. En alles liep eigenlijk wel lekker. Hij vertelt: 'In het begin was het natuurlijk best spannend, maar alles verliep prima. Niet alleen hielp ik een 18-jarige Irakese vrouw aan een stageplek, maar ook een man van 76 jaar werd aangesteld als mantelzorger'. Inmiddels helpt zijn bedrijf, bestaande uit 8 ervaren medewerkers, iedereen die werk zoekt, van student tot gepensioneerden, ongeacht niveau, uitkering of afkomst. Van Oudheusden: 'Als men al werk vindt, duurt het gemiddeld acht maanden voor je weer werk hebt, bij ons is dat slechts drie maanden, gemiddeld. Dat komt door een andere manier van zoeken, en wel via een slimme werkvind-methode: 4S2P, oftewel: Samen Sterker, Slimmer Solliciteren, Persoonlijk Positief'. In de nieuwe software waar Van Oudheusden mee werkt, staan meer dan 340.000 vacatures, meer dan 10x zoveel als waar het UWV mee werkt. Van Oudheusden: 'Elk uur komen de nieuwste vacatures hierop binnen. Een van mijn klanten zou binnen één minuut na binnenkomst al kunnen solliciteren. En dat is waar recruiters en andere HR-medewerkers op wachten: (toekomstige) medewerkers die snel reageren. De vacature staat nog maar net online, en de eerste gegadigde dient zich al aan. Dan heb je iets voor op andere sollicitanten. Een ander voordeel voor onze klanten is dat zij reageren op passende vacatures. ik ga namelijk uit van de kracht van de mens en ieder mens is uniek'. Natuurlijk is niet voor iedere werkzoekende direct iets voorhanden. Soms is er gewoon niets, en moet men in een andere branche zoeken.

Persoonlijke begeleiding
'Werk in je eigen wijk' werkt met diverse doelgroepen, zoals wajongeren, studenten die een stageplek zoeken of startende ondernemers. Van Oudheusden: 'Binnen onze doelgroepen hebben wij diverse projecten, zoals het 'Project Voedselbank' en het 'Project Schuldhulpverlening', verenigd in het hoofdproject 'Zicht in de tunnel''. Nieuwe doelgroepen vormen de herintreders, de expats en de 45+ers. Van Oudheusden: 'Vanuit ons bedrijf willen wij alle klanten aan werk helpen. Elke week krijgen zij één uur persoonlijke begeleiding. Natuurlijk moeten zij er zelf ook stevig aan trekken. Per jaar hopen wij op die manier 60 mensen aan ander werk te helpen'.

Team
Het team van Van Oudheusden bestaat uit 8 medewerkers. Vier van hen bemiddelen naar werk (als vrijwilliger). Eén van hen is wel heel bijzonder. Van Oudheusden vertelt: 'Deze medewerker is al 76 jaar en econoom van beroep. Voor ons bedrijf doet hij de arbeidsmarktanalyse in de regio Amsterdam, Amersfoort en Utrecht. Hij is volledig op de hoogte van alles wat zich op de arbeidsmarkt afspeelt. Geweldig toch?'

Toekomst
De toekomst ziet Van Oudheusden rooskleurig in. Hij vertelt: 'Ik wil graag nieuwe banen scheppen door uitbreiding van het aantal ondernemers. Daarnaast willen wij graag uitbreiden in heel Nederland, waaronder ook De Bilt. Iedereen binnen De Bilt, die werk zoekt, is bij ons van harte welkom. Voorlopig zitten wij nog in diverse buurthuizen in Hilversum, maar wie weet komt een buurthuis in gemeente De Bilt ook op ons pad'.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.werkinjeeigenwijk.nl of neem contact op met Wim van Oudheusden, mob. 06 40414560

Meer berichten