Logo vierklank.nl
Zaterdag 9 april was het eerste (benefiet-)diner in De Vierstee. Gasten, uit alle kernen van de gemeente, genoten van een viergangenmenu, dat door vrijwilligers met veel zorg was voorbereid. (foto Frans Poot)
Zaterdag 9 april was het eerste (benefiet-)diner in De Vierstee. Gasten, uit alle kernen van de gemeente, genoten van een viergangenmenu, dat door vrijwilligers met veel zorg was voorbereid. (foto Frans Poot)
Algemeen

Benefietdiner voor De Vierstee krijgt vervolg

door Henk van de Bunt

Een ad-hoc-werkgroep spande zich in het eerste kwartaal van 2016 in voor de renovatie van De Vierstee in Maartensdijk middels een benefietdiner. Toen ook werd de wens geuit, dat het diner een start zou zijn voor een blijvend ontmoetingsmoment aan een aanschuifeettafel.

De toenmalige werkgroep is wat samenstelling betreft iets gewijzigd; de doelstelling is onverminderd blijven bestaan. Jeltje van Dijk, Tiny de Groot, Joske Andriessen en Bertien Collette: 'Wij wilden Stichting Vierstee 2.0 steunen in het bijeen vergaren van voldoende financiën voor een goede renovatie van De Vierstee. Gelijk onderzochten we de vraag of bij de komende renovatie van De Vierstee de mogelijkheid voor het organiseren van een simpele, incidentele eettafel (voor alle leeftijden) zou kunnen worden gerealiseerd. Wij kwamen op dat idee, omdat van meer kanten de opmerking kwam, dat er in Maartensdijk geen gelegenheid voor is. Daarom besloten wij om bij dit renovatieproject van De Vierstee onze kans te grijpen, om meer mensen te leren kennen, wat voor iedereen en vooral alleen-gaanden ongeacht hun leeftijd van belang is'.

Signalen
De werkgroep heeft voldoende signalen op kunnen pakken om ook in het najaar van 2016 nogmaals een uitvraag te doen naar belangstelling voor een 'aanschuifeettafel', zodat ook mensen, die alleen komen meteen aanspraak hebben. Het worden dan eenvoudige, maar wel lekkere maaltijden, zoals stamppot, maaltijdsoep e.d. Dus ook niet prijzig. Maar het niet duur willen maken betekent ook dat er met vrijwilligers moet worden gewerkt. De toekomstmuziek is ook in Maartensdijk een zgn. RestoVanHarte: iedereen hoort erbij in de samenleving en eenzaamheid en sociaal isolement moeten onder de aandacht worden gebracht en bestreden door mensen met elkaar in verbinding te brengen door samen te koken en te eten? De definitieve realisatie komt natuurlijk eerst pas aan de orde wanneer de renovatie klaar is, maar de projectgroep vraagt wel bij de renovatie daar mogelijk al aan te denken. Vandaar de 'oormerking' van de revenuen voor de keuken van De Vierstee. Voor die tijd wil de groep al wel vast één- of tweemaal een proef nemen.

Belangstellenden (adviezen, vragen, aanmelding etc.) kunnen een e-mail sturen naar bertien.collette@hetnet.nl.

Meer berichten