Logo vierklank.nl
Kees Rutten - ROC Midden Nederland tekent het convenant 'De Bilt Verbindt'.
Kees Rutten - ROC Midden Nederland tekent het convenant 'De Bilt Verbindt'.
Algemeen

ROC Midden Nederland sluit aan bij 'De Bilt Verbindt'

Begin juni vond een tweede bijeenkomst plaats van de partijen die zich inspannen voor een goede uitvoering van de Participatiewet in de gemeente De Bilt. In maart verbonden gemeente, (sociale) organisaties en bedrijven zich al, door de ondertekening van een convenant. ROC Midden Nederland vormt als opleidende instantie een welkome aanvulling binnen 'De Bilt Verbindt'.

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Partners
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en biedt ondersteuning aan deze groeiende doelgroep. Dat kan zowel financiële als praktische ondersteuning zijn. Binnen het convenant 'De Bilt Verbindt' vinden partijen elkaar in een krachtige samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven. Daarbij spannen zij zich in om in De Bilt op jaarbasis 200 stage- of opleidingsplekken en op basis van het landelijk sociaal akkoord 55 passende banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vinden.

Praktijk
Marcel Riebel van Werkgeverservicepunt (WGSP) legt uit hoe banen met hulp van WGSP aangepast kunnen worden voor de doelgroep. Yvonne Prijs van Bilthoven Biologicals geeft een aansprekend praktijkvoorbeeld van zo'n situatie. Zij vertelt over een zeer succesvolle match waarbij een nieuwe medewerker met een vorm van autisme is aangetrokken. De persoon in kwestie is in dienst als schouwer, waarbij een optimale concentratie en het vermogen om goed te kijken vereisten zijn. Door bepaalde bijbehorende werkzaamheden uit de functie te halen bleef een specifiek toegesneden werkveld over én een werkrelatie waar zowel werknemer als werkgever gelukkig mee zijn.

Kansrijk
Ingrid van Maarschalkerweerd (MENS De Bilt) houdt een gloedvol betoog over 'Kansrijk' waarbij vrijwilligerswerk als participatiemiddel ingezet wordt. Met het project Kansrijk Vrijwilligerswerk ondersteunt MENS De Bilt dit proces zodat zowel de vrijwilliger als de organisatie hier beter van wordt. In samenwerking met de Regionale Sociale Dienst worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Vaak komen daar bijzonder gemotiveerde vrijwilligers uit die via deze opstap hun weg vinden naar betaald werk.

De Bilt Werkt
Een ander succes is de training die MENS De Bilt in samenwerking met het UWV en het WGSP aan Biltse 50+ werklozen wordt gegeven. 'De Bilt Werkt' bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin de deelnemers onder andere aandacht besteden aan hun profilering, hun netwerkvaardigheden en sollicitatievaardigheden. Het WGSP bemiddelt voor de deelnemers actief op vacatures en de intentie is om de deelnemers te voorzien van een buddy die na afloop van de training ondersteunt bij het netwerken en solliciteren. Met twee trainingen achter de rug en een derde in de planning voorziet 'De Bilt Werkt' duidelijk in een behoefte. Een aantal deelnemers heeft inmiddels een baan gevonden.

Handen uit de mouwen
Wethouder Jolanda van Hulst is blij dat het ROC Midden Nederland nu het convenant tekent. Zij benadrukt het belang van de MBO opleidingen en de enorme behoefte aan mensen die met hun handen willen werken. 'Kennis hoeft niet altijd uit boeken te komen, praktijkervaring is minstens zo waardevol.' Kees Rutten, die tekende namens het ROC, stelt dat het belangrijk is om een duidelijk herkenbaar en samenhangend opleidingsaanbod te creëren dat goed aansluit op de regionale arbeidsmarkt. Nieuwe ontwikkelingen daarbij zijn, vooral voor de sectoren zorg en horeca, onderwijs op locatie.

Heeft u belangstelling en/of heeft u vragen ?
Voor meer informatie over  het Convenant 'De Bilt verbindt' en het lokale arbeidsmarktbeleid van de gemeente De Bilt kunt u terecht bij mevrouw Astrid Schiphorst, T 030-2289510.

Voor meer informatie over dienstverlening aan werkgevers kunt u contact opnemen met het Werkgeverservicepunt , de heer Hans Diek , T 030-6929592 of de plaatsvervangend accounthouder bedrijven van de gemeente De Bilt, Rudo Verhoef, T 030-2289439.

Meer berichten