Esther Dijk (rechts) en Annet Meeuws (Mens De Bilt) hebben zich, met anderen, ingezet om de enquête te organiseren.
Esther Dijk (rechts) en Annet Meeuws (Mens De Bilt) hebben zich, met anderen, ingezet om de enquête te organiseren.

Uitkomsten Bewonersenquête Hollandsche Rading

Algemeen Natuur & Milieu

Woensdag 6 juli om 20.00 uur zullen de uitkomsten van het bewonersonderzoek Hollandsche Rading gepresenteerd worden in het dorpshuis in Hollandsche Rading. Voor dit onderzoek hadden alle 565 huishoudens in Hollandsche Rading hebben een Bewonersenquête ontvangen.

door Marijke Drieenhuizen

Met een totaal van 210 reagerende huishoudens komt de respons op 37 %. Voor een dergelijk onderzoek een mooi resultaat. De uitkomsten zullen per onderwerp besproken worden en daarna zullen de initiatienemers is gesprek gaan met de aanwezigen over een mogelijk vervolg.

Geschiedenis
De voorgeschiedenis is als volgt: Er loopt een project 'Diensten voor ouderen in Hollandsche Rading' dat voortkomt uit de gemeentelijke pilot Gebiedsgericht werken. Uitgangspunt hierbij is het in kaart brengen van wat er leeft in Hollandsche Rading; inmiddels geïnventariseerd en door bewoners vertaald in acties. Eén van de acties was het realiseren van diensten voor ouderen. Een bewonersonderzoek d.m.v. een enquête is uitgevoerd om in kaart te brengen of er voldoende voorzieningen zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn en of mensen daar bekend mee zijn en wat mensen bereid zijn om voor elkaar te doen. Deze enquête is tot stand gekomen door samenwerking tussen de bewonersorganisatie Samen voor Hollandsche Rading en Mens De Bilt. Het onderzoek is gefinancierd door het Oranje Fonds en uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Uitkomsten
De uitkomsten uit de enquête zullen woensdag 6 juli worden toegelicht. Bekend was dat de sociale cohesie in Hollandsche Rading groot is. De uitslag van de enquête laat dat ook zien. Een klein tipje van de sluier mag al worden opgelicht: het aanbod van bewoners om dorpsgenoten te helpen is hoger dan de vraag naar hulp. Op deze uitslag hadden de initiatiefnemers gehoopt. Esther Dijk, één van de initiatiefnemers: 'Ons gevoel klopte dus. Maar dit is slechts een deel van de uitkomst. Er is veel meer te zeggen. Dat gaan we doen en tevens gaan we met de aanwezigen in gesprek hoe een vervolg te geven aan de uitkomsten van deze enquête. We hopen op een grote opkomst, tenslotte gaat het over zaken die alle inwoners raken. Op deze bewonersavond kan dan ook iedereen meepraten'.