Logo vierklank.nl
Deelnemers aan de door Beter de Bilt georganiseerde bijeenkomst(-en) maandag 6 juni.
Deelnemers aan de door Beter de Bilt georganiseerde bijeenkomst(-en) maandag 6 juni.
Algemeen

Bijdragen aan het speelruimtebeleid

Het speelruimtebeleid van de gemeente De Bilt komt deze maand in de gemeenteraad op de agenda en het beleid daaromtrent wordt dan weer voor een periode van 10 jaar vastgelegd. Serviceclub De Ronde Tafel Bilthoven hoopte met de Biltse Zeepkistenrace geld op te halen voor meer en betere speelruimte.

René Dijkstra, voorzitter van de Ronde Tafel: 'In de door Beter de Bilt georganiseerde bijeenkomst(-en) maandag 6 juni in WVT werden we ons bewust van het feit dat het speelruimtebeleid op de agenda staat. Kortom, net op tijd om daar enthousiast op in te springen. Op verschillende plaatsen in onze gemeente bestaat behoefte om de woonomgeving te verrijken met goed ingerichte speelplaatsen voor kinderen. Buiten spelen is voor kinderen van groot belang. Het is gezond, draagt bij aan onderlinge contacten en biedt spelmogelijkheden die binnenshuis niet kunnen plaatsvinden. De gemeente De Bilt moet aantrekkelijk zijn voor gezinnen met jonge kinderen. En dat kan en moet beter in De Bilt'.

Inventumterrein
Hij vervolgt: 'Op die bijeenkomst van Beter De Bilt spraken wij verschillende betrokken (aanstaande) ouders, die zich hard willen maken voor nieuwe of betere speelruimtes in hun directe woonomgeving. Zo is er onder andere in de wijken Weltevreden, De Leyen en Le Grand (het voormalige Inventumterrein in Bilthoven Zuid) sterk behoefte aan nieuwe oplossingen voor speelgelegenheden. En vergeleken met andere gemeentes zoals bijvoorbeeld Utrecht is dat volgens de betreffende bewoners ook hard nodig."

Planetenbaan
Specifieke aandacht kreeg de gloednieuwe speelplaats aan de Planetenbaan, die door een aantal enthousiaste ouders is geïnitieerd. Daar werd met 'Jantje Beton' financiering binnengehaald, waardoor ook de gemeente een belangrijke financiële injectie kon geven om er een prachtige speelgelegenheid van te maken. Een mooi voorbeeld dat een burgerinitiatief loont en andere partijen uitnodigt om het daadwerkelijk te realiseren. En de Ronde Tafel Bilthoven wil daar graag haar steentje aan bijdragen'.

Zeepkistenrace
'Als serviceclub in de gemeente helpen we de lokale gemeenschap met het steunen van goede doelen. En dit jaar is dat het verbeteren van de kwaliteit speeltuinen. Zaterdag 11 juni vond voor de 4e keer het jaarlijkse event de 'Biltse Zeepkistenrace' plaats in de Kwinkelier. Er was een goede opkomst. Wie weet gaat de opbrengst naar jouw (nieuwe) plaatselijke speeltuin, die we mede zullen financieren'.

HvdB

Meer berichten