Logo vierklank.nl
Wegen en natuur kunnen goed samengaan.
Wegen en natuur kunnen goed samengaan.
Algemeen

Recreëren in Liniepark Rijnsweerd

Landgoed Sandwijck in De Bilt staat bekend om zijn fraaie landschap en rijkdom aan natuur, vooral door een grote verscheidenheid aan boomsoorten. De nu geplande uitbreiding van de A27/A28 vormt niet alleen een bedreiging voor dit landgoed, maar biedt ook kansen om de natuurgebieden aan de Uithofkant van de weg beter te ontsluiten en zo de rust aan deze kant van de weg te bewaren.

door Walter Eijndhoven

'Begin jaren tachtig raakte Sandwijck door gebrek aan onderhoud meer en meer in verval. In 1984 vormde dit de aanleiding voor de oprichting van de Werkgroep Sandwijck'. Aan het woord is Rijk van Oostenbrugge, lid van het eerste uur van de werkgroep. Hij vervolgt zijn verhaal: 'In die beginperiode wilde de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht de Botanische Tuinen vestigen op het landgoed. Men kwam echter op dit besluit terug, waarna het landgoed in verval raakte. Het IVN De Bilt, Vogelwacht Utrecht, Landschapsbeheer Utrecht en de KNNV Utrecht richtten toen de Werkgroep Sandwijck op, waarvan ik nu alweer 32 jaar lid ben'. Binnen vijf jaar pakte de werkgroep de houtwallen en boomgroepen in het weidegebied aan en werd alles weer in oude luister hersteld. De activiteiten werden in overleg met Het Utrechts Landschap uitgevoerd en in 1989 werd het landgoed overgedragen aan Het Utrechts Landschap. Van Oostenbrugge: 'Grote buur Utrecht wilde echter uitbreiden, omdat de stad te klein werd voor alle inwoners en liet haar oog vallen op Sandwijck. Zij wilde huizen bouwen op Sandwijck, dat binnen de gemeentegrenzen van De Bilt ligt, annexatie van Bilts grondgebied dus. Gelukkig is de stad Utrecht uiteindelijk uitgeweken richting Vleuten/ De Meern, om daar uit te breiden en werd landgoed Sandwijck veiliggesteld'.

Faunapassages
Helaas doemt nu een nieuw gevaar op voor het stuk groen, ten zuiden van de A12, namelijk uitbreiding van de A27/A28. Van Oostenbrugge: 'Sandwijck staat niet op zich, maar maakt deel uit van een grote strook natuur die begint bij Bunnik en Odijk en doorloopt tot aan het Noorderpark, voorbij Maartensdijk. Sandwijck is eigenlijk een soort schakel, waarbij dieren vanuit Odijk tot Maartensdijk kunnen trekken. De passages worden veel gebruikt door reeën, vossen, allerlei marterachtigen, maar ook door ringslangen'. Milja van Hooft, net afgestudeerd in Landschapsontwerp en lid van de werkgroep vult aan: 'Door de verbreding van de A27/A28 gaat er veel veranderen. Veel omwonenden zien dit als een bedreiging, maar het geeft ook kansen. Naar aanleiding van een mooie combinatie bij knooppunt De Hogt bij Eindhoven -wegen en natuur vallen hier samen- ontstond bij de werkgroep het idee voor Liniepark Rijnsweerd. Wij hopen dat een onderdoorgang gemaakt kan worden onder diverse wegen, zodat fietsers en wandelaars, maar ook dieren eronderdoor kunnen. Op deze manier wordt een groot groen gebied toegankelijk voor recreanten, maar ook voor dieren. Denk je eens in, straks kan iedereen lekker fietsen vanuit Odijk of Bunnik naar Maartensdijk, zonder de groene corridor te hoeven verlaten'.

Positief
De Werkgroep Sandwijck is natuurlijk geen voorstander van een verbreding van beide snelwegen. Maar als Rijkswaterstaat dan toch doordrukt, wil de werkgroep dat ook naar hun plan voor Liniepark Rijnsweerd wordt gekeken. Van Oostenbrugge: 'De omgeving van Sandwijck is bijzonder, omdat juist hier de verbinding kan worden hersteld tussen twee ecologisch belangrijke gebieden, namelijk het Krommerijngebied en het Noorderpark bij Maartensdijk. Er zijn nog meer goede punten zoals: het versterken van de cultuurhistorie, het verbinden van waterlopen (voor onder andere vissen, ringslangen en schaatsen), uitbreiding van het fietsroutenetwerk, wandelroutes voor omwonenden, studenten en werkenden en behoud van bestaand groen'.

Gelukkig zijn veel grondeigenaren positief, dus het ziet ernaar uit dat het plan van de werkgroep gaat lukken. Veel van hun plannen zijn reeds uitgevoerd of staan nog op de planning.

Meer berichten