Logo vierklank.nl
Eveline Meijer (Wereldwijs - Bilthoven), Ellen de Boer (Berg- en Boschschool - Bilthoven), Beatriz Rhebergen (Wereldkidz de Koppel - Zeist), Gabrie Bosboom en Joeska de Wit (Sint Nicolaasschool - Odijk), Ria Lubout (Wereldkidz Achtbaan - Veenendaal) en Geke Tadema (Bibliotheek Veenendaal).
Eveline Meijer (Wereldwijs - Bilthoven), Ellen de Boer (Berg- en Boschschool - Bilthoven), Beatriz Rhebergen (Wereldkidz de Koppel - Zeist), Gabrie Bosboom en Joeska de Wit (Sint Nicolaasschool - Odijk), Ria Lubout (Wereldkidz Achtbaan - Veenendaal) en Geke Tadema (Bibliotheek Veenendaal).
Algemeen

Leescoördinatoren krijgen certificaat

Vorige week woensdag is in Bibliotheek Idea het certificaat leescoördinator uitgereikt aan zes leerkrachten en een leesconsulent in Bilthoven. De kersverse leescoördinatoren van deze basisscholen zetten hiermee de eerste stap om het lezen op hun school naar een hoger plan te tillen.

De leerkrachten basisonderwijs hebben zich vier woensdagmiddagen verdiept in jeugdliteratuur, werkvormen, visies en activiteiten rond leesbevordering en de taken van een leescoördinator. Als eindopdracht hebben de leescoördinatoren een Leesplan geschreven waarin ze de visie en missie van hun school over lezen en leesplezier hebben beschreven. Dit Leesplan is de basis voor het jaarlijkse activiteitenplan van de school op het gebied van lezen.

Enthousiast
De cursisten reageerden enthousiast op de inhoud van de cursus en het door hun behaalde certificaat: 'Door deze cursus krijg je veel meer inzicht in hoe je school het lezen heeft ingericht. We werden heel enthousiast van de diverse werkvormen en leuke boekentips'. In totaal hebben inmiddels 44 leerkrachten basisonderwijs het certificaat Open Boek ontvangen na de training leescoördinator bij Idea. De leescoördinatoren blijven elkaar in een leesbevorderingsnetwerk onder leiding van Bibliotheek Idea ontmoeten. Zo wisselen ze met regelmaat kennis en ervaring uit over de aanpak van leesbevordering in het onderwijs.

(Annette Smeets)

Meer berichten