Logo vierklank.nl
Het voormalig gezondheidscentrum. [foto Henk van de Bunt]
Het voormalig gezondheidscentrum. [foto Henk van de Bunt]
Algemeen

Essenkamp De Bilt krijgt statushouders als bewoners

In het voormalig gezondheidscentrum aan de Essenkamp in De Bilt komen deze zomer 20 statushouders wonen. Bijzonder is dat de buurt zelf met het initiatief 'Essenkamp helpt' is gekomen om het leegstaande pand voor deze doelgroep geschikt te maken.

Eén van de initiatiefnemers is Carolien Winters: 'In oktober vorig jaar zijn we begonnen met een groep buren om met elkaar te verkennen wat we zouden kunnen en willen doen voor vluchtelingen. Al snel spraken we over het verlangen een plek te creëren in onze buurt waar we mensen zouden kunnen huisvesten in een kleinschalig project, zodat we hen als buurt goed kunnen helpen met integreren, met het leren van de Nederlandse taal, met het vinden van een zinvolle dagbesteding, of bijvoorbeeld het leren fietsen, maar ook om ze het gevoel te geven van veiligheid en dat ze zich welkom voelen na alle ellende die ze hebben meegemaakt'.

Essenkamp
Net in de tijd dat het buurtinitiatief over een plek in de buurt aan het nadenken was kwam het pand van het Gezondheidscentrum aan de Essenkamp leeg. Robin Winters: 'We hebben contact gezocht met de eigenaren van het pand en zo is een kerngroep van 16 mensen uit de buurt begonnen met een zoektocht over hoe we ons plan zouden kunnen uitvoeren'. Om het pand aan de Essenkamp geschikt te maken voor statushouders werken de gemeente De Bilt, woonstichting SSW, eigenaren van het pand, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) samen met het buurtinitiatief 'Essenkamp helpt'.

Afspiegeling
Zo heeft de kerngroep met het COA afgesproken dat de nieuwe bewoners een afspiegeling moeten zijn van de buurt, bijvoorbeeld wat betreft leeftijd. Het pand wordt momenteel geschikt gemaakt voor bewoning en deze zomer kunnen de mensen hun intrek nemen. De nieuwe bewoners blijven minimaal 5 jaar in het pand wonen.

Taakstelling
De gemeente De Bilt heeft (net als iedere gemeente in Nederland) vanuit het Rijk de taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning - zogenaamde statushouders - te voorzien van een woning. In totaal zoekt de gemeente De Bilt in 2016 nog voor ongeveer 130 personen met een verblijfsvergunning woonruimte. Voor 2017 wordt in principe rekening gehouden met vergelijkbare taakstellingen. Het pand aan de Essenkamp levert dus een belangrijke bijdrage aan het huisvesten van statushouders.

Meer berichten