Logo vierklank.nl
Bilts Historisch Museum

Oude gerechten

Deze afbeelding toont de 17e eeuwse kaart (gerestaureerd in de 18e eeuw) die lang in de voormalige raadzaal en collegekamer van de opgeheven gemeente Maartensdijk hing (tot het jaar 2000). Het getoonde beeld is dat van een kopie in de hal van het huidige Biltse gemeentehuis Jagtlust (het origineel is te vonden in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen). Deze kaart toont enkele oude Biltse gerechten (bestuurlijke voorgangers van de huidige gemeente) Achttienhoven, Oostveen en Herverskop, namen afkomstig uit de tijd van de droogmaking van het huidige Noorderpark. Kop of cope betekent ontginningscontract, de ontginner heet dan coper; hoeve (hove) is een oppervlaktemaat voor een boerderij, zo'n 16 of 32 morgen (15 tot 30 hectare). Het deel van de hoeve aan de ontginningsdijk was ruim 100 of 200 meter breed.

Meer berichten