Ridder Hans Bakker en burgemeester Eberhard van der Laan.
Ridder Hans Bakker en burgemeester Eberhard van der Laan.

Hans Bakker geridderd bij zijn afscheid

Algemeen Algemeen

door Guus Geebel

Op donderdag 28 april werd de heer Bakker uit Bilthoven in Amsterdam tijdens zijn afscheidsfeest ter gelegenheid van zijn pensionering benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan reikte de onderscheiding uit aan een totaal verraste Hans Bakker.

De heer Bakker is in 2002 aangetreden als algemeen directeur van RAI Amsterdam en heeft door zijn sterke maatschappelijke bevlogenheid van de RAI een organisatie gemaakt die niet alleen voor winst gaat, maar ernaar streeft om de lokale maatschappij hierin mee te laten delen. Hans Bakker heeft zich jarenlang met tomeloze energie ingezet voor de stad en metropool Amsterdam. Zijn streven naar kwaliteit, details en goede samenwerking met partners in de stad heeft ervoor gezorgd dat Amsterdam jaar in jaar uit in de top 10 van Europese congressteden staat. Door zijn leiderschap heeft hij niet alleen gezorgd voor meer banen binnen de RAI, maar ook zeker daarbuiten, en heeft hij de economie in de regio aangejaagd.

Vrijwillige Inzet
Naast deze drukke functie zet Bakker zich veelvuldig in voor stichtingen, fondsen, sportclubs en bedrijven. Zo is hij lid Raad van Toezicht van Stichting Hulphond Nederland, lid van het Amsterdam Museum Fonds, actief bij SCHC, voorzitter bestuur Jumping Amsterdam, voorzitter Raad van Toezicht NBTC Holland Marketing en vervult hij nog andere functies. Hans Bakker heeft veelal een adviserende rol op het vlak van bedrijfsvoering en ondersteunt individueel waar mogelijk. Hij volgt te allen tijde de actualiteit en haakt hierop in.

Hippische wereld
Hans Bakker is zeer belangrijk gebleken voor de hippische wereld. Met zijn sterke persoonlijkheid en doelgerichtheid wist hij na een groot aantal jaren van verval, het ooit door prins Bernhard en Freddie Heineken opgerichte internationale hippische evenement Jumping Amsterdam weer die plek te geven die het in het verleden altijd heeft gehad. Hij heeft zich daarmee niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de stad Amsterdam, maar ook voor de nationale en internationale hippische wereld.

!