Logo vierklank.nl
Druk bezochte inloopavond bouwplannen Hessenweg
Druk bezochte inloopavond bouwplannen Hessenweg
Algemeen

Weinig blije gezichten op inloopavond bouwplan Hessenweg

Dinsdagavond 5 april was er door de gemeente een inloopavond georganiseerd over het bouwplan op het terrein van de voormalige garage De Rooij aan de Hessenweg in De Bilt. Veel inwoners, maar ook veel raadsleden, vonden hun weg naar het gemeentehuis.

door Rob Klaassen

Begin december jl. had er ook al een dergelijke avond plaatsgevonden in het gemeentehuis, maar toen was de avond door de bouwer georganiseerd en waren slechts alleen de direct aanwonenden uitgenodigd. Deze avond was, mede door de publiciteit van 'HartvoorDeBilt', inmiddels ruim bekend.

De plannen
Het door projectontwikkelaar Aalberts gepresenteerde plan week niet veel af van de eerder gepresenteerde plannen. Wel waren er nu 11 i.p.v. 12 woningen geprojecteerd (één van de eerder geplande woningen bleek op andermans grond te liggen) en het poortgebouw was vervangen door een doorgang.

HartvoorDeBilt
Volgens 'Hartvoor deDeBilt' blijven hun bezwaren onverminderd gelden. Te hoog, te massief en niet passend in het dorpse en groene karakter van De Bilt. Bovendien is het in strijd met eerder geformuleerd beleid. Volgens het comité 'HartvoorDeBilt' doet zich hier ook een wat vreemde zaak voor. De gemeente De Bilt is de enige gemeente in de ruime omtrek, die over dit soort plannen geen vooroverleg pleegt met de welstandscommissie. 'Die club is er juist vooral om in een vroegtijdig stadium te toetsen of het plan in de omgeving past. Plannen kunnen dan nog tijdig worden aangepast. Zelfs de ontwikkelaar was verwonderd dat zo'n toets niet vooraf werd gedaan. Hij had het prettig gevonden als dat wel had plaatsgevonden'.

Direct omwonenden
Ook de direct omwonenden lieten zich niet onbetuigd. Ze hadden door een architect een tekening laten vervaardigen, waarin zowel de huidige bebouwing als de geplande nieuwbouw samen waren ingetekend. Dit gaf een helder beeld van de verschillen tussen de huidige en de toekomstige bebouwingssituatie. Voor veel aanwezigen en vooral ook raadsleden, was dit een 'eyeopener'.

Weinig steun
Het lijkt dat voor verreweg de meeste omwonenden het plan onaanvaardbaar is. Een omwonende schreef op een van de formulieren. 'Ik ben hartstikke tegen dit plan. Te hoog. Te massaal'. Anderen: 'Onze zoninval wordt ons ont-stolen', 'het is veel te dichtbij', 'dit is hier geen bouwplan, maar een geldplan' en 'met hulp van de gemeente worden er zoveel mogelijk huizen gebouwd'. Lucas van Dijk ging zelfs zover, dat hij met een beschuldigende vinger naar de politiek wees: 'Het allerbelangrijkste hier is dat mensen niet gehoord worden. Allemaal dank zij de Democraten66. Zet dat maar namens mij in de krant. Ze kennen me wel'.

Politiek
De reactie van D66 gemeenteraadslid Frans Poot op alles wat hij zo hoorde is, dat ook hij dergelijke geluiden had opgevangen. Hij vindt het wel begrijpelijk. 'Het is inderdaad hoog en massaal en de burgers werden er plotseling mee geconfronteerd. In 2010 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met 4 bouwlagen. We hebben ons toen onvoldoende gerealiseerd, wat dit voor de bewoners van de overkant betekent. De overeenkomst met De Rooij ligt er. Het vorige college heeft toen ook besloten dat dit geen majeur project was en dat er daarom niet vooraf met de bewoners hoefde te worden overlegd. Je kunt daar nu je vraagtekens bij plaatsen'.

Bestemmingsplan
Om het bouwplan te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Frans Poot: 'We zitten als raad in een catch 22 positie. Stemmen we met de bestemmingsplanwijziging in, dan hebben we de bewoners tegen, stemmen we hiermee niet in dan hebben we De Rooij tegen. Bovendien komen we dan dus terug op het raadsbesluit van juni 2010. De hele raad is toen, na twee vergaderingen, uiteindelijk akkoord gegaan met zowel de financiën als de bouwhoogte. De meeste fracties hebben toen wel een voorbehoud gemaakt, dat er vooraf met de omwonenden zou moeten worden overlegd en dat de raad daarna pas zich zou gaan buigen over de definitieve bouwvorm. Er lag toen namelijk slechts een zeer globale houtkoolschets voor. Politiek is het nu een uiterst lastig punt geworden. Onze wethouder Hans Mieras zit nu met deze erfenis opgescheept. Zeg het maar. Wat is wijsheid'. Menno Boer (SP) was er wel uit: 'Degenen die in 2010 in de raad zaten hebben toen gewoon zitten slapen, in slaap gewiegd door het toenmalige college. Er is toen een verkeerd besluit genomen'. 

Meer berichten