Beter De Bilt wil eigen Cultuurfestival

Algemeen Algemeen

Beter De Bilt heeft naar aanleiding van de nieuwe Cultuurnota van de gemeente een motie ingediend om in De Bilt een heus jaarlijks Cultuurfestival mogelijk te maken.

'Uit de cultuurgesprekken die Beter De Bilt de afgelopen weken heeft gevoerd kwam naar voren dat veel kunstenaars en instellingen met plezier op de cultuurmanifestatie rond '900 jaar De Bilt' terugkijken,' zegt raadslid Peter Schlamilch van Beter De Bilt. 'Veel kunstenaars en instellingen gaven aan een dergelijke manifestatie op regelmatige basis zeer stimulerend en verrijkend te vinden, voor zowel publiek als deelnemers.'

In veel gemeenten bestaat een dergelijke cultuurmanifestatie al, bijvoorbeeld als opening van het culturele seizoen. 'We hebben natuurlijk al een mooie Kunstmarkt in september, maar die betreft vooral de beeldende kunsten. Het zou leuk zijn als ook bv. de lokale muziek, dans- en toneelbeoefenaars te bewonderen zouden zijn, bv. in samenwerking met de Kunstmarkt.' 'Maar het kan ook anders, bijvoorbeeld in samenwerking met het Lichtruim,' zegt Schlamilch, 'maar dat kan de cultuurgemeenschap beter zelf bepalen.'

In het plan van sommige fracties om een nieuwe praatclub met dat geld te financieren ziet Beter De Bilt weinig. Belangrijker is dat het binnenkort vrijkomende budget cultuurcoördinatie direct ten gunste komt van culturele activiteiten, bijvoorbeeld in zo'n jaarlijks festival. Daarom heeft Beter De Bilt tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend, die vraagt om de vrijkomende gelden van cultuurcoördinatie in te zetten voor een fonds teneinde jaarlijks een dergelijke culturele manifestatie te ondersteunen en de organisatie ervan over te laten aan het culturele veld, waarbij de gemeente slechts faciliteert en ondersteunt. Wethouder Mieras zei het een zeer sympathiek idee te vinden. 'We houden de wethouder natuurlijk aan deze uitspraak bij de behandeling van de kadernota in juni 2016'.

!