Afbeelding

Zondagsopenstelling De Bilt kent nadelen

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

Zondagsopening en verandering van een lokale winkeltijdenwet is niet alleen in De Bilt hot item. Ook landelijk branden de grote politieke partijen hun vingers er liever niet aan, maar delegeren besluiten hierover aan gemeentebesturen en gemeenteraden.

Een aantal inwoners van deze gemeente heeft zich in dit onderwerp verdiept dat binnenkort opnieuw in raadscommissie en gemeenteraad op de agenda staat. Biltenaar Nico Drieenhuizen: 'Albert Heijn De Bilt heeft aangegeven zondag een grotere winkeldrukte te verwachten dan op zaterdag. Zij doelen op klanten uit Utrecht Oost. Locatie Troosterhof daar is momenteel te klein. Daarnaast is er in De Bilt onbetaald parkeren, dat nu al ieder weekend klanten uit Zeist en Utrecht aantrekt (hebben wij met 100% zekerheid kunnen checken). Albert Heijn De Bilt zegt ook nu al te kampen met structurele parkeerproblemen. Hoe gaan zij dit aanpakken als hun voorspelling, dat de zondag drukker gaat worden dan de zaterdag, uitkomt? Winkels moeten bevoorraad worden. Zij hebben aangegeven dit uitsluitend tijdens winkelopeningstijden te doen en tot een minimum te zullen beperken. Wat is een minimum als je je als grote supermarkt in een woonwijk richt op een stad naast het dorp?

Verkeersdrukte
Erik den Hertog: 'Voor de dorpen De Bilt en Bilthoven betekent zondagsopenstelling een toename van de verkeersdrukte van ook vrachtverkeer op Blauwkapelseweg, Hessenweg, Looydijk-Oost en na het doortrekken van de Dr. Asscherweg ook Looydijk West, Herenweg, De Akker, Biltsche Rading, Groenekanseweg, Soestdijkseweg, Leijenseweg en Hertenlaan. In Maartensdijk, Westbroek en Groenekan blijven de winkels op zondag gesloten? En vanuit Hollandsche Rading worden de zondagsboodschappen momenteel in Loosdrecht en Hilversum gehaald, een stuk dichterbij. Voor de 's zondagshoppers uit Westbroek is Winkelcentrum Overvecht de dichtstbijzijnde optie'.

Fijnstof
Miriam van Hartevelt: 'D66,GroenLinks, PvdA, CDA, SGP, CU en SP hebben reductie van fijnstof expliciet als doel genoemd in hun partijprogramma. De gemeente De Bilt moedigt ons met 13 tips op de gemeentelijke site aan te kiezen voor bewuste mobiliteit om hiermee dit belangrijke voornemen te realiseren. Met Utrecht(-oost) als doelgroep een extra en aanzienlijke verkeersstroom vanuit Utrecht creëren staat haaks op deze doelstelling. Gaan wij in de dorpskernen van de gemeente De Bilt dezelfde eisen stellen aan het vrachtverkeer als in de stad Utrecht in het kader van onze leefbaarheid en het milieu? D66 heeft zelfs een fijnstof-notitie 'De lucht is van iedereen' gepubliceerd in mei 2014.'

Kosten
Mirjam Oorschot: 'In twee plaatsen in de provincie blijkt koopzondag een succes (Utrecht en Amersfoort). Hierbij gaat het om gezellige oude binnensteden. Voldoet De Bilt aan de criteria voor succes? Nee. Bilthoven Centrum komt het meest in de buurt, maar daar is het merendeel van de ondernemers tegen en het deel dat voor is geeft aan pas over 4 jaar er klaar voor te zijn (bron: voorzitter winkeliersvereniging Bilthoven centrum). Daarnaast is er onvoldoende horeca: een belangrijke trekpleister voor de recreatieve shopper. Structurele openstelling van winkels op zondag zal volgens onderzoek leiden tot sluiting van winkels (concurrentie positie kleine winkels, omzet supermarkten stijgt marginaal ten koste van de levensmiddelenspeciaalzaken). Openstelling zal ook een kostenstijging tot gevolg hebben: productprijzen gaan t.g.v. toegenomen personeels-, energie- en beveiligingskosten omhoog en de gemeentelijke kosten stijgen door toegenomen reinigingskosten.

Burgerpeiling
Miriam van Hartevelt: 'De burgerpeilinguitslag is bekend: 37% voor, 37% tegen, 28% geen voorkeur, 2% geen mening. 2000 van de 42.378 inwoners kon stemmen. 722 personen (36% van de geënquêteerden en 2% van de inwoners) heeft gereageerd. Men was niet geïnformeerd over voors en tegens. Welk antwoord was gegeven op de vragen 'vindt u het erg als het fijnstofgehalte en het vrachtverkeer door woonwijken stijgt t.g.v. zondagopening? Of de vraag: vindt u het erg dat de diversiteit in uw gemeente afneemt en uw winkelaanbod wordt bepaald door de grote ketens? Of, wilt u meer betalen voor meer winkeltijd? In Hollandsche Rading heeft 50% van de stemmers voor 52 koopzondagen per jaar gestemd. Dit getal wordt door voorstanders graag naar voren geschoven als de helft van de mensen in HR is voor. In Hollandsche Rading woont 3,36% van de bevolking van de gemeente De Bilt (1424). Als de 2000 vragenlijsten naar verhouding van inwonersaantallen is verstuurd, hebben er ongeveer 67 mensen gestemd, waarvan 34 voor. Dat valt dus wel mee. En ze doen hun boodschappen voor hun gemak buiten de gemeente, niet omdat het niet kan. Nog een andere benadering van de cijfers: 37% van 722 mensen, die hebben gestemd, stemden voor. Dit is 267 stemmen in de hele gemeente. Het aantal voorstemmers is 0,63% van het totaal aantal inwoners. Ik laat me graag nog een keer uitleggen hoe zo'n burgerpeiling een representatief beeld kan geven. Onze zorg wordt inmiddels breed gedragen (3 winkeliersverenigingen, Looydijk, La Plata, 3500 kerkgangers en enkele politieke partijen'.

Afbeelding
!