Logo vierklank.nl
Ballonnen voor de ingang van het centrum.
Ballonnen voor de ingang van het centrum.
Algemeen

Gezondheidscentrum De Bilt officieel geopend

Het Gezondheidscentrum in De Bilt werd op de eerste lentedag van dit jaar, maandag 21 maart, geopend. Een feesttent was buiten opgesteld, de vele genodigden hadden hun feestelijke kledij aangedaan, alles zag er spic en span uit, alleen de lente liet het afweten. Ondanks de wat de koude boel, vond er een hartverwarmende, hoogst interessante en feestelijke opening plaats van het Gezondheidscentrum De Bilt (GHC) aan de Henrica van Erpweg.

door Rob Klaassen

In dit prachtig gerenoveerde Gezondheidscentrum, waar ooit een huishoudschool domicilie had gevonden en waar vervolgens o.a. een muziekschool, een HBO-raad en een steunpunt voor mantelzorg in waren gevestigd, zijn vele zorgaanbieders aanwezig. Zo treffen we naast huisartsen o.m. ook fysiotherapeuten, een podotherapeut, een apotheek, wijkverpleging, diëtisten, maatschappelijk werk, psychologen, verslavingszorg in het centrum aan.

Doel
Het doel van het gezondheidscentrum De Bilt is het bieden van een herkenbaar en compleet zorgaanbod, dat dicht bij huis is gelegen. Omdat er verschillende zorgaanbieders in één pand werken kan de zorg efficiënter worden ingezet. Vaak spelen bij gezondheidsproblemen zowel fysieke als sociale factoren een rol. Vaak kan een huisarts niet alleen de klachten oplossen. In dit gezondheidscentrum kunnen de verschillende zorgverleners de beste zorg afstemmen voor inwoners van De Bilt. Hiervoor is het noodzakelijk dat er adequaat en efficiënt wordt samengewerkt, waarbij het directe contact met de patiënt/cliënt centraal staat.

Interessant
Tijdens deze opening waarschuwde, in een hoogst interessant betoog, mevrouw Prof. Pauline Meurs (Socioloog en hoogleraar aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam) ervoor om onderlinge samenwerking en overleg niet te zien als een panacee (wondermiddeltje, zoethoudertje) voor alle kwalen. Ze stelde, dat onderlinge samenwerking en afstemming soms dreigt te worden gezien als doel op zich, terwijl het slechts een middel is om een doel te bereiken namelijk om de gezondheid van een patiënt/cliënt te verbeteren: 'Je moet altijd wel bekijken of niet samenwerken niet sneller en efficiënter tot een gewenst doel kan leiden. Dat kan van geval tot geval anders liggen'.

Pilot
Wethouder Anne Brommersma stelde dat dit gezondheidscentrum als pilot dient in de gemeente. De hier opgedane ervaringen zullen als voorbeeld dienen. Vervolgens verrichtte de wethouder de opening van het centrum door met een heggenschaar een aantal ballonnen voor de ingang van het centrum weg te knippen.


Meer berichten