Logo vierklank.nl
Bilts Historisch Museum

Reisverslag Van Boetzelaer en Beaufort

Op Eyckenstein is een uniek reisverslag gevonden uit 1870/1 van baron Willem Carel van Boetzelaer, opgegroeid op Sandwijck en later bewoner van Eyckenstein. Hij was o.m. burgemeester van De Bilt. Het verslag gaat over een boeiende reis in 1870/1 door het door oorlog getroffen Europa, naar Rome en de daar in het Vaticaan opgesloten paus, en naar Egypte, de piramiden en veel meer. Zo leest men: "(18 januari 1871) wij dejeuneerden daarna ook aan den voet van de Pyramide van Cheops, midden tusschen de Beouinen  … verder ontmoetten wij den onderkoning in eene coupé (rijtuig) gezeten". Achterkleindochter Wendela van Boetzelaer  is bezig het reisverslag te digitaliseren en er beeldmateriaal uit die tijd bij te zoeken.

Meer berichten