Logo vierklank.nl
Zakelijk

Geen bijdragen meer aan Ondernemersfonds

In 2012 stelde de gemeenteraad van De Bilt budget beschikbaar voor een driejarige pilot Ondernemersfonds op initiatief van de Biltse Ondernemers Federatie. Doel van de pilot was om door het vormen van een permanent ondernemersfonds van en voor ondernemers onder meer de organisatiegraad van de ondernemers te versterken.

Aan het einde van de pilot zou inzichtelijk moeten zijn of en op welke wijze het ondernemersfonds financieel-zelfstandig zou kunnen worden voortgezet. Onlangs heeft het bestuur van de opgerichte Stichting Ondernemersfonds haar evaluatierapport bij het College ingediend. Uit het rapport blijkt dat het fonds effectief is geweest en dat de resultaten van de uitgevoerde projecten positief waren.

Voorbeelden
Voorbeelden zijn het lokale koopstroomonderzoek; vitalisering winkelcentra 'winkelen in het groene hart'; platform Duurzaam De Bilt; Local Heroes/Horecacollectief voor lokale evenementen en het Beng Energieprogramma voor bedrijven. In het evaluatierapport is geen uitspraak of voorstel opgenomen over een toekomstige vorm voor een zelfstandig fonds, zoals was bedoeld. Het stichtingsbestuur adviseert echter om het fonds nog drie jaar onder dezelfde voorwaarden te laten voortbestaan.

Passend
Gelet op het gestelde doel van de pilot en het begrensde driejarige stimuleringsbudget, vindt het College continuering niet wenselijk. Daarom heeft B en W het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds aangeboden om in gesprek te gaan over voortzetting van het fonds in een passender vorm. Het stichtingsbestuur is niet ingegaan op dit aanbod, waardoor het College geen aanleiding ziet om de gemeentelijke bijdrage aan het ondernemersfonds voort te zetten.

Meer berichten