Logo vierklank.nl
Het tolhuis omstreeks 1835
Het tolhuis omstreeks 1835
Bilts Historisch Museum

Tolhuis

Het tolhuis uit omstreeks 1835 bij  het huidige kruispunt Dorpsweg/Kon. Wilhgelminaweg. Tol werd al vanaf  1535 geheven bij de Tolakker, de hofstee op de plaats van het latere gemeentehuis. (Tekening K. Roelants, 1934 (Utrchts Archief TA 893-2.)

Na jaren van (landelijk) protest kwam in 1953 een einde aan de tolheffing.)

Meer berichten