Logo vierklank.nl
Bilts Historisch Museum

De Hollandse waterlinie

In de 19e eeuw werd een waterverdedigingslinie gemaakt die ook Utrecht moest verdedigen. Twee forten lagen op het gebied van de huidige gemeente: Fort Voordorp en Fort Ruigenhoek, dat uit het jaar van de Frans-Duitse oorlog, stamt, 1870.

De waterstanden moesten gereguleerd worden om effectieve inundatie (onderwaterzetting) mogelijk te maken. Fragment van een kaart uit van de Topografische Dienst, 1913 (Topografische Atlas, Utrechts Archief.)

Luchtfoto van Fort Ruigenhoek om streeks 1920. (Nederl. Inst. Voor Militaire Historie, Den Haag.)

Meer berichten