Logo vierklank.nl
Bilts Historisch Museum

Late Middeleeuwen

Aardewerk uit de vijftiende en zestiende eeuw werd bij opgravingen bij de voormalige locatie Vrouwenklooster (in het Kloosterpark) in 1966 terug gevonden.

Meer berichten