Kaart uit 1603
Logo vierklank.nl
Bilts Historisch Museum

Kaart uit 1603

Vanaf 1085 (voor het gebied dat afwaterde op de Vecht) en 1122 (voor het gebied dat afwaterde op de Kromme Rijn), kon begonnen worden met ontginnen. Zo ontstond het copenlandschap (cope=ontginningscontract.) Hier is dat copenlandschap goed te zien op een kaart uit 1603 van de Westbroekse Kerkdijk, van de hand van Jan Rutgersz. Van den Berch. (Utrechts Archief, archief Huis Zuilen 336.) Men ziet de kavels die naar het noorden toe opstrekken vanaf de Kerkdijk.

Meer berichten