Logo vierklank.nl
Sneeuwklokjes gedijen prima in Westbroek. [foto Walter Eijndhoven]
Sneeuwklokjes gedijen prima in Westbroek. [foto Walter Eijndhoven]
Natuur & Milieu

Tuin in Westbroek weer opengesteld

Stinzenplanten in een veenpolder, dat klinkt tegenstrijdig. Dat het wel kan bewijst Wim Baas in Westbroek, waar de chemisch ecoloog zijn grote tuin heeft opgedeeld in een moerastuin en een stinzenplantentuin.

Tot september is elke laatste zaterdag van de maand en tevens de tweede zaterdag van juni de Moeras- en Stinzenplantentuin van fam. Baas – Volkers aan de Kerkdijk 126 in Westbroek weer te bezoeken. De toegang is vrij tussen 10.00 uur en 17.00 uur. De eerstvolgende mogelijkheid is zaterdag 27 februari.

Deze natuurrijke tuin van 8000 m2 ligt naast een moerasreservaat waarvan de biotopen doorlopen tot in de tuin. Er groeien zeldzame trilveenvormende planten zoals krabbenscheer, slangenwortel en moerasvaren. Ook zijn er diverse biotopen met kalk- en humus-minnende stinzenplanten (ingeburgerde exotische bol-, knol- en wortelstokgewassen). In de tuin komen verder zeldzame moerasplanten voor als het vleesetende blaasjeskruid en veel wilde orchideeën.

Kwelwater
Over deze particuliere ecologische tuin, aan de rand van de 'Westbroekse Zodden', met inheemse moerasvegetaties van kalkrijk kwelwater en met recent aangelegde biotopen voor stinzenplanten wordt op open tuindagen aan bezoekers uitleg gegeven over ecologie. Bijvoorbeeld over de samenhang tussen bodemfactoren (kalk, humus/veen, mineralen, bacteriën en bodemschimmels) en de plantengroei. Ook worden op afspraak groepen rondgeleid, na een theoretische inleiding of lezing. Bij de tuin ligt een door maaien/afvoeren verschraalde legakker die door Landschapsbeheer Utrecht wordt beheerd.

Informatie Fam. Baas-Volkers, tel. (0346) 281485.

Meer berichten